Skip to main content
Skip table of contents

Transactieregister

Wat kun je met het transactieregister?

Het transactieregister kun je vinden in het Bronhouderportaal onder het tabblad 'bekijken'. Dit is functionaliteit waarmee bijgehouden wordt wat er wordt aangeleverd aan de Landelijke Voorziening BRO.

Het transactieregister is met name bedoeld voor organisaties die leveringen uitvoeren. 

Wie kan het transactieregister bekijken?

Iedere Bronhouderportaal-gebruiker kan de transacties van de eigen organisatie bekijken.

Je kunt zien welke transacties hebben plaatsgevonden op registratieobjecten waarvan je de dataleverancier of bronhouder bent.

Mijn levering is afgekeurd. Dit zie ik niet terug in het transactieregister.

In het transactieregister zie je alleen transacties die plaatsvinden in de Landelijke Voorziening.

Als de brondocumenten in jouw levering in het aanleverproces zijn afgekeurd, dan heeft dit niet geleid tot een transactie in de Landelijke Voorziening van de BRO.

Waarom zie ik in het transactieregister meer transacties dan leveringen?

Je ziet alle transacties die op jouw registratieobjecten hebben plaatsgevonden.

Er kunnen meerdere transacties plaatsvinden op één registratieobject. Sommige registratieobjecten hebben een levensloop (materiële historie).

Een startregistratie en de aanvullingen vormen dan de transacties die zijn uitgevoerd op dat specifieke registratie object. Corrigeren is ook zichtbaar als transactie.

Waarom zie ik mislukte transacties?

Soms mislukt een transactie nadat validatie succesvol in het bronhouderportaal heeft plaatsgevonden. Tijdens het doorleveren wordt het brondocument opnieuw gevalideerd, omdat tussen aanlevering en doorlevering andere transacties plaatsgevonden kunnen hebben op hetzelfde registratieobject.

Als voorbeeld: stel dat er 2 leveringen zijn gedaan voor hetzelfde registratieobject, levering A en B. Dan kan het zijn dat levering A en B beide afzonderlijk valide zijn, maar dat na doorleveren van A het registratieobject zodanig is veranderd dat B niet meer valide is. B wordt dan als nog afgekeurd bij het doorleveren.

Kan het transactieregister ook met een API gebruikt worden?

Het transactieregister kan ook gebruikt worden via de API van het Bronhouderportaal. Zie hiervoor de API-instructie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.