Skip to main content
Skip table of contents

Toegepast Geologisch booronderzoek

Op deze pagina vindt u de resultaten van het standaardisatieproces voor toegepast geologisch booronderzoek. Dit registratieobject komt voorlopig niet in Basisregistratie Ondergrond (zie nieuwsbericht). Het zal mogelijk op een later moment opgepakt worden.

De volgende producten staan hier ter informatie voor diegenen die aan het standaardisatieproces hebben deelgenomen:

  1. Gegevenscatalogus versie 0.91, waarin publieke consultatie is verwerkt;
  2. Verslag van de publieke consultatie

In het verslag van de publieke consultatie ziet u dat een issue uit de consultatie geleid kan hebben tot:

  • Een antwoord
  • Een aanpassing dat wil zeggen dat het een van de aanpassingen in de 0.91 catalogus is
  • Een open punt, dit wordt opgepakt als we dit registratieobject opnieuw oppakken
  • Een wens, deze wordt op de backlog van de BRO geplaatst en in het reguliere beheer proces behandelt (hij hoeft niet opnieuw bij de BRO servicedesk ingediend te worden)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.