Skip to main content
Skip table of contents

Release Sprint 96, releasedatum 08-12-2021


LV BRO en Bronhouder Portaal Release Notes

08-12-2021


Beste mensen,

Hierbij informeren wij u dat versie: Sprint 96 van het team: BRO LV in productie is genomen. Hieronder een lijst van nieuwe functionaliteit, gemarkeerd als (story). Verder zijn er fouten opgelost, verbeteringen / optimalisaties uitgevoerd en soms onderzoeken gedaan.

Merk op dat alleen registratie objecten waarvan de wettelijke ingangsdatum is ingegaan doorgaan naar productie. Dit betekent dat items die zijn gemarkeerd met: FRD (ingangsdatum 1-1-2022), BHR-G BMA (ingangsdatum 1-1-2022) en BHR-G IMBRO/A (ingangsdatum 1-6-2022) alleen worden geactiveerd in acceptatie (feature toggle) en dus niet beschikbaar zijn in productie.

Summary - Bronhouderportaal robuustheid 3

Project - BRO LV

Version - Sprint 96

Planned Release Date - 08-12-2021Nieuwe functionaliteit


Opgeloste fouten (bugs)


Referentie

Beschrijving

BRO-7490

BHP: automatisch doorleveren werkt niet

BRO-7468

BHP REST API Validatie for GLD_StartRegistration gives BRO_SYSTEM_ERROR

BRO-7465

BHP REST API: requestReference not returned for documents in delivery with request GET https://test-tno.bronhouderportaal-bro.nl/api/leveringen/0000003696

BRO-7443

BHP: BHR-G and CPT are not shown on map in levering view

BRO-7380

BHP REST API: /api/validatie?bronhouder=99999999 gives error HTTP/1.1 400 Bad Request

BRO-7367

Summary service now gives error in screen: "could not resolve property: brondocument of: nl.ictu.bpbro.model.BrondocumentInhoud"

BRO-7357

BHP "Download zip" for a leveringen, fails with a 400 error

BRO-7353

ACC: Igor's tests fail with KVK validation mixed up

BRO-7350

BHP Changes to Automatisch goedkeuren/accorderen are not persisted

BRO-7347

BHP Delivery has document with status "Permanente fout" if a BRO-LV deployment is done while the delivery is "Valideren"

BRO-7338

BHP: omgaan met diaktrieten zoals รถ (BM21 08 00100)

BRO-7327

Als document in status ontvangen is kan de summary niet worden getoond. Dit geeft een angular fout.

BRO-7326

Bug: PR builds leveren geen status updates naar Github

BRO-7308

BHP Web UI ERROR: duplicate key value violates unique constraint "brondocumentsamenvatting_pk" Detail: Key (brondocument_id)=(318296) already exists.

BRO-7276

BHP: Pingdom check "Bronhouderportaal to BRO-LV ACC" faalt

BRO-7206

GAR: GAR_O bericht bevat objectIdAccountableParty , deliveryResponsibleParty , samplingOperator en responsibleLaboratory

BRO-7192

BHP: Het verwijderen van grotel leveringen neemt veel tijd in beslag. Dit blokkeert het verwijderen van andere leveringen.

BRO-6888

BHR-P diakrieten refcodes urn:bro:bhr:DepositionalCharacteristic

BRO-6365

BHR-P: diakriet in codelijst veroorzaakt validatiefout (BM21 08 00100)

Continue verbetering (taken)


Onderzoeken
Zoals altijd zijn er de sprint reviews en sprintreleases als moment van feedback.

Met vriendelijke groet,

Team BRO LV

Powered by Automated release notes for Jira


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.