Skip to main content
Skip table of contents

Release Sprint 155, releasedatum 06-05-2024

 

LV BRO en Bronhouder Portaal Release Notes

06-05-2024


Beste mensen,

Hierbij informeren wij u dat versie: Sprint 155 van het team: BRO LV in productie is genomen. Hieronder een lijst van nieuwe functionaliteit, gemarkeerd als (story). Verder zijn er fouten opgelost, verbeteringen / optimalisaties uitgevoerd en soms onderzoeken gedaan.

Merk op dat alleen functionaliteit ten behoeve van registratie objecten waarvan de wettelijke ingangsdatum is gepasseerd promoveert naar productie.

Summary -

Project - BRO LV
Version - Sprint 155
Planned Release Date - 06-05-2024

Nieuwe functionaliteit

Opgeloste fouten (bugs)

ReferentieBeschrijvingResolution
BRO-18245BHR_G: Regel 6.3.19.8 post-sedimentair (attribuut van laag)Done
BRO-18225BHP: download van bijlage in opmerking werkt nietDone
BRO-18167GMN: innameservice geeft continue foutmeldingDone
BRO-18156SIKB0101 converter: Convert MultiGeometry to SIKB0101Done
BRO-18152BHP: tekst 'selecteer brondocumenten die je wilt verwijderen' klopt nietDone
BRO-18144BHR-GT geopackage werkt niet in PRDDone
BRO-18143GUF geopackage geeft NPE Done
BRO-18142BHP: kleur testomgeving verkeerdDone
BRO-18109LV, Notifications tijdstippen niet correct gelezen door verkeerde instellingDone
BRO-18075Swagger rest services layout doesn't fit (after Java 21/ Swagger upgrade)Done
BRO-18032BHP: Leveringen gemachtigde partij kunnen niet worden gezien door bovenliggende leverancierDone
BRO-18015Uitgifteloket, toont geen nieuwe GUF objecten (geopackage)?Done
BRO-17997BHP: ValidatieService geeft error for BHR_GDone
BRO-17996Uitgifteloket: DINO waterstanden t.o.v. bovenkant peilbuis gespiegeld weergegevenDone
BRO-17949BHP: BHR-G correction, met status Valide, geeft fout wanneer er op de kaart tab wordt gekliktDone
BRO-17929EPL: schemafout uitgifte bij geen waarde voor vergunninghouderDone
BRO-17902BHP: Mouseover berichtje klopt nietDone
BRO-17895EPL: EPL-BekendmakingWijziging gebied splitsenDone
BRO-17782BHP: Handmatig te controleren levering hangt in reschedule loopDone
BRO-17781BHP: Levering verwijderen niet mogelijk omdat project niet bestaat.Done
BRO-17706UitgifteLoket: GAR export moet CSV zijn ipv ExcelDone
BRO-17615Uitgifteloket: Oplossen errors uit logging Productie OmgevingDone

Zoals altijd zijn er de sprint reviews en sprintreleases als moment van feedback.

Met vriendelijke groet,

Team BRO LV

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.