Skip to main content
Skip table of contents

Release Sprint 154, releasedatum 22-04-2024

 

LV BRO en Bronhouder Portaal Release Notes

22-04-2024


Beste mensen,

Hierbij informeren wij u dat versie: Sprint 154 van het team: BRO LV in productie is genomen. Hieronder een lijst van nieuwe functionaliteit, gemarkeerd als (story). Verder zijn er fouten opgelost, verbeteringen / optimalisaties uitgevoerd en soms onderzoeken gedaan.

Merk op dat alleen functionaliteit ten behoeve van registratie objecten waarvan de wettelijke ingangsdatum is gepasseerd promoveert naar productie.

Summary -

Project - BRO LV
Version - Sprint 154
Planned Release Date - 22-04-2024

Nieuwe functionaliteit

ReferentieBeschrijvingLink naar Epic
BRO-17964EPL Werkafspraken 2024BRO-17769 -
BRO-17956RBAv2: Bijwerken e-mail templatesBRO-12353 - RBA v2 doorontwikkeling
BRO-17790SAD: bouw multigeometrie op basis van ontwerp (SOAP/REST, Object Geopackage)BRO-16469 - EPL
BRO-17783EPL: inname nieuwe XSD'sBRO-17769 -
BRO-17695BHR-GT: Werkafspraak bij catalogus BHR-GT 2.2 - RVOBRO-4732 - BHR-GT doorontwikkeling
BRO-17688UitgifteLoket: GAR tabel regels uitgrijzen op basis van "Status Kwaliteitscontrole"BRO-17770 -
BRO-17623Uitgifteloket: maak het zoeken op bronhouder in het BHP eenvoudiger met een autosuggestBRO-17770 -
BRO-17595BHP: sneltoetsen selecteren op domein in registratiesBRO-4755 - BHP doorontwikkeling
BRO-17561SLD: regel rapportnummer niet geïmplementeerdBRO-17771 -
BRO-17495Uitgifteloket: extra knop in selectie scherm: "direct door naar bestellen".BRO-17770 -
BRO-17419RBAv2: voeg gerelateerde objecten (GM, GU) toe aan een onderzoek via de REST interface en zo simpel mogelijke handelingBRO-3422 - Terugmeldingen
BRO-17413RBAv2: Onderzoek niet onmiddelijk starten bij aanmakenBRO-3422 - Terugmeldingen
BRO-17411RBAv2: Toelichting bij archiveren onderzoekBRO-3422 - Terugmeldingen
BRO-17404RBAv2: indicatie nieuwe opmerkingen voor registratiebeheerder(s)BRO-3422 - Terugmeldingen
BRO-16699BHP: terugmeldingen toevoegen aan mail notficatieBRO-3422 - Terugmeldingen
BRO-14750BHP: Machtigingen filter open/gesloten in lijn met projecten BRO-4755 - BHP doorontwikkeling
BRO-12262EPL: Werkafspraken 'Mijnbouwwetvergunning - technische wijzigingen bij implementatie versie 2.0'BRO-17769 -
BRO-10824EPL: object geopackageBRO-17769 -
BRO-8039BHP: Organisaties archiveren (ex sluiten machtigingen)BRO-4755 - BHP doorontwikkeling

Opgeloste fouten (bugs)

Continue verbetering (taken)

Zoals altijd zijn er de sprint reviews en sprintreleases als moment van feedback.

Met vriendelijke groet,

Team BRO LV

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.