Skip to main content
Skip table of contents

Release Sprint 153, releasedatum 27-05-2024

 

LV BRO en Bronhouder Portaal Release Notes

27-05-2024


Beste mensen,

Hierbij informeren wij u dat versie: Sprint 153 van het team: BRO LV in productie is genomen. Hieronder een lijst van nieuwe functionaliteit, gemarkeerd als (story). Verder zijn er fouten opgelost, verbeteringen / optimalisaties uitgevoerd en soms onderzoeken gedaan.

Merk op dat alleen functionaliteit ten behoeve van registratie objecten waarvan de wettelijke ingangsdatum is gepasseerd promoveert naar productie.

Summary -

Project - BRO LV
Version - Sprint 153
Planned Release Date - 27-05-2024

Nieuwe functionaliteit

Opgeloste fouten (bugs)

Continue verbetering (taken)

Zoals altijd zijn er de sprint reviews en sprintreleases als moment van feedback.

Met vriendelijke groet,

Team BRO LV

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.