Skip to main content
Skip table of contents

Release Sprint 151, releasedatum 10-03-2024

 

LV BRO en Bronhouder Portaal Release Notes

10-03-2024


Beste mensen,

Hierbij informeren wij u dat versie: Sprint 151 van het team: BRO LV in productie is genomen. Hieronder een lijst van nieuwe functionaliteit, gemarkeerd als (story). Verder zijn er fouten opgelost, verbeteringen / optimalisaties uitgevoerd en soms onderzoeken gedaan.

Merk op dat alleen functionaliteit ten behoeve van registratie objecten waarvan de wettelijke ingangsdatum is gepasseerd promoveert naar productie.

Summary - SQ houdt het momentum vast
DINO / BRO Uitgifte loket live

Project - BRO LV
Version - Sprint 151
Planned Release Date - 10-03-2024

Nieuwe functionaliteit

Opgeloste fouten (bugs)

ReferentieBeschrijvingResolution
BRO-17417RBAv2: Geselecteerde menu-item wordt niet getoond in blauwe balkDone
BRO-17401SQ: SAD SIKB0101 converter. Lege investigationConclusion geeft Validatie foutDone
BRO-17382BHP: Queue rescheduling max. resultaten voorkomt dat jobs opnieuw worden geplandDone
BRO-17365BHP: coordinaat systeem (WGS84) op zee niet goed weergegeven, moet zijn (UTM31 WGS84)Done
BRO-17360BHR-G: systeemfout als "ondergrond verontreinigd" geen waarde heeftDone
BRO-17357Uitgifteloket: Download button is niet zichtbaar in full-screen modus wanneer paginering zichtbaar is.Done
BRO-17304Uitgifteloket: Fout in console wanneer je punten op de kaart selecteerd.Done
BRO-17293BHP: API Verlopen V1-token kan worden gebruikt op het upload-eindpunt om uploads te maken en documenten toe te voegen wanneer dit moet worden afgewezen met 401Done
BRO-17288Uitgifteloket: URLs met querystring bro-id werken niet meerDone
BRO-17269SAD: kenset NullPointer bij ontbreken refcodeDone
BRO-17266Uitgifteloket: filters gebruiken soms checkboxes (GMW ) en soms schuifjes (GWO)Done
BRO-17260BHP: Levering blijft hangen op vastgesteldDone
BRO-17212Uitgifteloket: fout bij tonen boorgatfoto van TIFF formaat voor B10B0299Done
BRO-17193BHP: Leveringen lopen vast [409]Done
BRO-17191Uitgifteloket: de selectie van objecten houdt geen rekening met de gekozen filtersDone
BRO-17186BHP: Bronhouder wordt gezet als dataleverancier bij leveringDone
BRO-17182Uitgifteloket: download als TIFF niet mogelijkDone
BRO-17176Uitgifteloket: Test of de huidige tab openblijft bij wisselen objectDone
BRO-17094GMN: aanleveren grote netwerken bij startregistratie leidt tot lange verwerkingsduurDone
BRO-17059Uitgifteloket: <escape> wanneer helpfunctie actief doet toolbar verdwijnenDone
BRO-16730SAD: filterstelling tov NAP niet correctDone
BRO-16301Uitgifteloket: scherm GMN moet weer meetpunten tonenDone
BRO-13179EPL: "curly brackets" foutmelding geometrieDone
BRO-12251LV: hertest alle REST uitgifte services, operatie registratieobjecten(bronhouder)Done

Continue verbetering (taken)

Zoals altijd zijn er de sprint reviews en sprintreleases als moment van feedback.

Met vriendelijke groet,

Team BRO LV

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.