Skip to main content
Skip table of contents

Release Sprint 149, releasedatum 12-02-2024

 

LV BRO en Bronhouder Portaal Release Notes

12-02-2024


Beste mensen,

Hierbij informeren wij u dat versie: Sprint 149 van het team: BRO LV in productie is genomen. Hieronder een lijst van nieuwe functionaliteit, gemarkeerd als (story). Verder zijn er fouten opgelost, verbeteringen / optimalisaties uitgevoerd en soms onderzoeken gedaan.

Merk op dat alleen functionaliteit ten behoeve van registratie objecten waarvan de wettelijke ingangsdatum is gepasseerd promoveert naar productie.

Summary -

Project - BRO LV
Version - Sprint 149
Planned Release Date - 12-02-2024

Nieuwe functionaliteit

ReferentieBeschrijvingLink naar Epic
BRO-16813Uitgifteloket: onthoudt "huidige locatie" voor volgende sessieBRO-9837 - UitgifteLoket Doorontwikkeling
BRO-16759RBAv2: sluiten melding zonder dat er een onderzoek wordt gestartBRO-3422 - Terugmeldingen
BRO-16756RBAv2: ophalen bijlageBRO-3422 - Terugmeldingen
BRO-16755BHP / RBAv2: vlag: gezien door bronhouderBRO-3422 - Terugmeldingen
BRO-16749BHR-P/SFR werkafspraak vorm doorlatendheidcurveBRO-4737 - BHR-P doorontwikkeling
BRO-16514EPL: EPL_ClosureAmendment (EPL-AfsluitingWijzing) (aanvullende regels en af te leiden gegevens nalopen op specificatie wijzigingen)BRO-12357 - EPL v1.0 afronden
BRO-16513EPL: EPL-FinalisationGranting (EPL-VaststellingVerlening) (aanvullende regels en af te leiden gegevens nalopen op specificatie wijzigingen)BRO-12357 - EPL v1.0 afronden
BRO-16512EPL: EPL_AdjustmentGranting (EPL-BijstellingVerlening) (aanvullende regels en af te leiden gegevens nalopen op specificatie wijzigingen)BRO-12357 - EPL v1.0 afronden
BRO-16511EPL: EPL-PublicationLicence (EPL-BekendmakingVergunning) (aanvullende regels en af te leiden gegevens nalopen op specificatie wijzigingen)BRO-12357 - EPL v1.0 afronden
BRO-16498EPL: EPL-BekendmakingBeeindiging (EPLPublicationTermination)BRO-12357 - EPL v1.0 afronden
BRO-16490EPL: Brondocumenten: ingangsDatum (effectiveDate) / vervalDatum (expiryDate) BRO-12357 - EPL v1.0 afronden
BRO-16403BHP: onderzoek, lijst van lopende onderzoeken per bronhouderBRO-3422 - Terugmeldingen
BRO-16272Uitgifteloket: help functie (i) met markup bestandenBRO-9837 - UitgifteLoket Doorontwikkeling
BRO-16089Uitgifteloket: toevoegen BHR-G profiel visualisatieBRO-9837 - UitgifteLoket Doorontwikkeling
BRO-16032UitgifteLoket: selectie op BRO Bronhouder via zoekfunctieBRO-9837 - UitgifteLoket Doorontwikkeling
BRO-15627LV: Overige RO validatieservices ongeautoriseerd volledig geimplementeerdBRO-16231 - Container Optimalisatie

Opgeloste fouten (bugs)

ReferentieBeschrijvingResolution
BRO-16978RBA/uitgifteloket: fout in registrations lib vanwege ophogen versie BHR_GDone
BRO-16965BHR-G dispatch service geeft validatie foutenDone
BRO-16964Uitgifteloket: Selecteren van WPT zoekresultaat moet WPT details openen Done
BRO-16941Uitgifteloket: Error bij refresh van pagina wanneer er al een object was geselecteerdDone
BRO-16929BHP: Knop 'Geef beheerderrechten' bij niet-bronhouders verwijderenDone
BRO-16907Uitgifteloket: zet de correcte toggle button en subfilter aan wanneer een object met de zoekfunctie wordt gezocht.Done
BRO-16900Uitgifteloket: selecteer de goede categorie bij zoekenDone
BRO-16892RBA: In dialoog voor toevoegen object in onderzoek zijn velden/knoppen uitgegrijsdDone
BRO-16889Organizations-REST: database gelocked na deploymentDone
BRO-16884BHP: Uitloggen PRD niet mogelijkDone
BRO-16867Uitgifteloket: kan geen download toevoegen (404) Done
BRO-16857BHP: Aanleverfout LV OnbereikbaarDone
BRO-16809BHP: e-mailaccount aanmaken met hoofdletters mogelijkDone
BRO-16788LV: proxy timeout bij SOAP dispatch (BHR000000371117)Done
BRO-16779RBA: Tijdstip gestart wordt niet gevuld bij aanmaken onderzoekDone
BRO-16778BHP: Rode tag object type in leveringenlijst blijft staan na archiverenDone
BRO-16771BHP: Brondocument valide op V1 en niet valide bij publieke validatieDone
BRO-16767Uitgifteloket: Tijdstippen worden incorrect weergegevenDone
BRO-16670Uitgifteloket: Preselect een object anders dan een bodem en grond object via url opent verkeerde domein (nl bodem en grond)Done
BRO-16579RBAv2: Transactie report geeft onjuiste RO-types weerDone
BRO-16534Uitgifteloket: Einde bestelling juiste Servicedesk link presenterenDone
BRO-16532Uitgifteloket: Bij kiezen subfilter, en keuze ander domein dan wordt het subfilter niet opgeruimdDone
BRO-16339Uitgifteloket: GLD/OWO/GWO Geen scrollbar waterstandengrafiekDone
BRO-16173Uitgifteloket: Laad indicator GIS lijkt te ontbreken.Done
BRO-16054Uitgifteloket: SQL fout afbreking ontstaat bij sommige selecties in BroloketDone
BRO-13730LV: DB attribuut precision in tabel bro_meta_attribute niet altijd correct gevuld (icm attribuut scale)Done
BRO-11490CPT: visualisatie resultaat, optie sondeertrajectdiepte geeft een foutDone
BRO-6377BHP: Verwijderen machtiging gives error "violates foreign key constraint"Done

Zoals altijd zijn er de sprint reviews en sprintreleases als moment van feedback.

Met vriendelijke groet,

Team BRO LV

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.