Skip to main content
Skip table of contents

Release Sprint 144, releasedatum 20-11-2023

 

LV BRO en Bronhouder Portaal Release Notes

20-11-2023


Beste mensen,

Hierbij informeren wij u dat versie: Sprint 144 van het team: BRO LV in productie is genomen. Hieronder een lijst van nieuwe functionaliteit, gemarkeerd als (story). Verder zijn er fouten opgelost, verbeteringen / optimalisaties uitgevoerd en soms onderzoeken gedaan.

Merk op dat alleen functionaliteit ten behoeve van registratie objecten waarvan de wettelijke ingangsdatum is gepasseerd promoveert naar productie.

Summary - BHR-G 3.1 en Uitgifteloket

Project - BRO LV
Version - Sprint 144
Planned Release Date - 20-11-2023

Nieuwe functionaliteit

ReferentieBeschrijvingLink naar Epic
BRO-15620BHR-G 3.1 Werkafspraak formaat meetwaardeBRO-13564 - BHR-G 3.1 - I1
BRO-15619BHR-G 3.1 Werkafspraak geologische grondsoort IMBRO/A onder SBB6BRO-13564 - BHR-G 3.1 - I1
BRO-15596Uitgifteloket: in profiel de blokken met samenvatting en legenda verwisselenBRO-9837 - UitgifteLoket Doorontwikkeling
BRO-15496BHR-G 3.1 Post-sedimentaire discontinuïteitBRO-13564 - BHR-G 3.1 - I1
BRO-15483BHR-G 3.1 Verdeling fijne fractie grindarme minerale grondBRO-13564 - BHR-G 3.1 - I1
BRO-15478BHR-G 3.1 Verdeling fijne fractie organische grondBRO-13564 - BHR-G 3.1 - I1
BRO-15471BHR-G 3.1 Verdeling fijne fractie schelprijke grond archiefBRO-13564 - BHR-G 3.1 - I1
BRO-15470BHR-G 3.1 Verdeling fijne fractie schelprijke grondBRO-13564 - BHR-G 3.1 - I1
BRO-15465BHR-G 3.1 Verdeling fijne fractie grindrijke minerale grondBRO-13564 - BHR-G 3.1 - I1
BRO-15456BHR-G 3.1 Fractieverdeling BRO-13564 - BHR-G 3.1 - I1
BRO-15444BHR-G 3.1 SedimentlensBRO-13564 - BHR-G 3.1 - I1
BRO-15432BHR-G 3.1. Munsellkleur BRO-13564 - BHR-G 3.1 - I1
BRO-15407BHR-G 3.1 - SchelpenbestanddeelBRO-13564 - BHR-G 3.1 - I1
BRO-15366SAD/SikbConverter connectie met BHP verwijderenBRO-14822 - SAD v0.99 T5 i4
BRO-15263BHP footprint: productie overzetten naar TNOBRO-11262 - BHP op TNO HW
BRO-15243BHR-G 3.1 - Grond - SchelpenfractieBRO-13564 - BHR-G 3.1 - I1
BRO-15173Uitgifteloket: GT, volgorde voor legenda invullen voor profiel visualisatieBRO-9837 - UitgifteLoket Doorontwikkeling
BRO-15161BHR-G 3.1 - Grond - textuur organische grondBRO-13564 - BHR-G 3.1 - I1
BRO-15154BHR-G 3.1 - Grond - consistentie organische grondBRO-13564 - BHR-G 3.1 - I1
BRO-15150BHR-G 3.1 - Grond - consistentie fijne grondBRO-13564 - BHR-G 3.1 - I1
BRO-15143BHP: mail aanpassen BHP (BZK)BRO-10029 - IAM keycloak
BRO-15142BHP: mail aanpassen TNOBRO-10029 - IAM keycloak
BRO-15134Uitgifteloket: Filter menu verder verbeterenBRO-9837 - UitgifteLoket Doorontwikkeling
BRO-15040BHP: Aanpassing volgorde inlogscherm (e-mail vs eherkenning)BRO-10029 - IAM keycloak
BRO-14875SAD: bouw object set geopackageBRO-14822 - SAD v0.99 T5 i4
BRO-14290Uitgifteloket: Aanpassingen profielvisualisatieBRO-9837 - UitgifteLoket Doorontwikkeling

Opgeloste fouten (bugs)

ReferentieBeschrijvingResolution
BRO-15806BHR-G: diakrieten in foutmelding op Post-sedimentaire discontinuïteitDone
BRO-15771BHR-G 3.1 afwezigheid attributen > waardenDone
BRO-15762BHP: OPDRACHTGEVER verschijnt als hoofdletters in de gebruikersinterface.Done
BRO-15755BHR-G 3.1 einddiepte post-sedimentaire discontinuiteit: foutmeldingDone
BRO-15752LV: Bij ConflictRuntimeException worden er meerdere transacties met gestart weggeschrevenDone
BRO-15728BHR-P: geopackages worden niet gegenereerdDone
BRO-15724BHP: Angular veroorzaakt ongeldige call voor map functionaliteitDone
BRO-15720LV: Onderzoek of "Zulu time" correct werkt.Done
BRO-15717BHR-GT: object geopackage wordt niet gegenereerdDone
BRO-15709BHP: Foutmelding met invoeren emailadres voor notificatiesDone
BRO-15673BHP: systeemfout bij aanmaken bij v1 tokenDone
BRO-15671BHP: Wanneer ik leveringen verwijder (met de knop verwijderen) wordt soms wel, soms niet het scherm bijgewerkt. (50/50)Done
BRO-15645BHP: ART test omgeving dependencies vanuit OpenshiftDone
BRO-15602BHP GAR API V2: GET brondocumenten mislukt met fout HTTP/1.1 422 Unprocessable EntityDone
BRO-15598BHP: Er is geen GMW tijdlijn beschikbaar.Done
BRO-15582BHP: traag + diverse issues (wellicht splitsen?)Done
BRO-15570BHP: authenticatiefout (401) bij benaderen REST v1 API, ophalen brondocumentDone
BRO-15549BHP: Het vertalen van systeemfouten via Resteasy methodeDone
BRO-15506BHP: Sommige karakters mogen niet gebruikt worden in zoek criterium terwijl ze wel voorkomenDone
BRO-15500BHP: Rapport "Brondocumenten met actuele status" wordt niet aangemaakt, maar blijft hangen in productieDone
BRO-15265BHP: GLD's missen in rapportageDone
BRO-15181BHP: Gebruiker gerelateerde rapportages missen voornaam en achternaam ivm opslag in keycloak ipv BHPDone
BRO-14666Uitgifteloket: fout bij opstarten QuarkusDone

Zoals altijd zijn er de sprint reviews en sprintreleases als moment van feedback.

Met vriendelijke groet,

Team BRO LV

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.