Skip to main content
Skip table of contents

Release Sprint 123, releasedatum 30-01-2023

 

LV BRO en Bronhouder Portaal Release Notes

30-01-2023


Beste mensen,

Hierbij informeren wij u dat versie: Sprint 123 van het team: BRO LV in productie is genomen. Hieronder een lijst van nieuwe functionaliteit, gemarkeerd als (story). Verder zijn er fouten opgelost, verbeteringen / optimalisaties uitgevoerd en soms onderzoeken gedaan.

Merk op dat alleen functionaliteit ten behoeve van registratie objecten waarvan de wettelijke ingangsdatum is gepasseerd promoveert naar productie.

Summary - Start fase II en bronhouderportaal gebruikersgroep splitsen I

Project - BRO LV

Version - Sprint 123

Planned Release Date - 30-01-2023

Nieuwe functionaliteit

Opgeloste fouten (bugs)

Continue verbetering (taken)

Onderzoeken

Zoals altijd zijn er de sprint reviews en sprintreleases als moment van feedback.

Met vriendelijke groet,

Team BRO LV

Powered by Automated release notes for Jira

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.