Skip to main content
Skip table of contents

Release Sprint 120, releasedatum 05-12-2022

 

LV BRO en Bronhouder Portaal Release Notes

05-12-2022


Beste mensen,

Hierbij informeren wij u dat versie: Sprint 120 van het team: BRO LV in productie is genomen. Hieronder een lijst van nieuwe functionaliteit, gemarkeerd als (story). Verder zijn er fouten opgelost, verbeteringen / optimalisaties uitgevoerd en soms onderzoeken gedaan.

Merk op dat alleen functionaliteit ten behoeve van registratie objecten waarvan de wettelijke ingangsdatum is gepasseerd promoveert naar productie.

Summary - EPC: mijnbouwstelsel, BHP: brondocument consistent afhandelen

Project - BRO LV

Version - Sprint 120

Planned Release Date - 05-12-2022

Nieuwe functionaliteit

Referentie

Beschrijving

Link naar Epic

BRO-10781

EPL aanvullingen voorbereiden (DTO en Jaxb mapping)

BRO-9438 EPL v1.0 T4 i2

BRO-10685

GUF juiste kwaliteitsregime gebruiken bij controle registratieobject

BRO-9436 GUF v1.0 T4 i2

BRO-10684

GPD juiste kwaliteitsregime gebruiken bij controle registratieobject

BRO-9437 GPD v1.0 T4 i2

BRO-10679

EPL juiste kwaliteitsregime gebruiken bij controle registratieobject

BRO-9438 EPL v1.0 T4 i2

BRO-10667

BHR-P: Omzetten OrganischestofKlasse 1.0 'humeus' naar 2.0 'matigHumeus

BRO-4737 BHR-P doorontwikkeling

BRO-10642

EPC : aanvullende regels op datum gebeurtenis. Deze mag voor mijnstelsels een onvolledige datum zijn.

BRO-9439 EPC v1.0 T4 i2

BRO-10639

EPC: Tijdlijnvalidatie

BRO-9439 EPC v1.0 T4 i2

BRO-10629

EPC: controle kwaliteitsregime

BRO-9439 EPC v1.0 T4 i2

BRO-10561

GUF: uitbreiding waardenlijst Kader Aanlevering

BRO-9436 GUF v1.0 T4 i2

BRO-10496

SFR: INSPIRE realiseren

BRO-4734 SFR doorontwikkeling

BRO-10491

BHR-P: INSPIRE afstemmen en afronden

BRO-4737 BHR-P doorontwikkeling

BRO-10448

GUF: alle identificerende attributen niet muteerbaar

BRO-9436 GUF v1.0 T4 i2

BRO-10445

EPC: REST uitgifte

BRO-9439 EPC v1.0 T4 i2

BRO-10439

EPC: MijnbouwconstructieBeeindigd (aanvulling Mijnstelsel)

BRO-9439 EPC v1.0 T4 i2

BRO-10432

EPC: WettelijkeStatusGewijzigd (aanvulling Mijnstelsel)

BRO-9439 EPC v1.0 T4 i2

BRO-10427

EPC: MijnstelselGewijzigd (aanvulling)

BRO-9439 EPC v1.0 T4 i2

BRO-10373

BHP: maak naast e-mail / eHerkenning ook 2 factor authenticatie zichtbaar voor beheerder

BRO-4755 BHP doorontwikkeling

BRO-10040

BHP: Configuraties toevoegen voor de GUF correctie verzoeken.

BRO-9436 GUF v1.0 T4 i2

BRO-8698

BHP: verwijderen afgekeurde leveringen "in bulk"

BRO-4755 BHP doorontwikkeling

BRO-8134

BHP: verwijderen gefaald brondocument uit levering na doorleveren (verwijder knop).

BRO-4755 BHP doorontwikkeling

BRO-4394

BHP: Voeg profiel, organisatie en uitloggen iconen toe, admin breadcrumb werkt niet

BRO-4725 BHP beheer

Opgeloste fouten (bugs)

Referentie

Beschrijving

Resolution

BRO-10810

BRO-LV: PDOK Notificaties: Connection Timeout

Done

BRO-10799

GAR: Objecten geopackage TST omgeving levert SSL handshake error

Done

BRO-10772

BHP: Rapport overzicht brondocumenten is niet compleet

Done

BRO-10767

GLD: onterrechte foutmelding: het tijdstip is niet uniek

Done

BRO-10765

BRO-Loket: GAR tabel met parameters soms verwijzing naar parameter id voor ipv parameter naam

Done

BRO-10737

BHP: Upload ID veld terugzetten naar origineel betreffende interface contract

Done

BRO-10722

BHP: dezelfde JBeret job twee keer gestart op Prod

Done

BRO-10711

BHR-GT: profiel visualisatie: karakters verdwijnen uit lange titels (verzoekenkenmerk)

Done

BRO-10706

BHR-GT: foutmelding einddieptes

Done

BRO-10701

BHP: Web interface "freezes" na upload GLD start registration

Done

BRO-10673

LV: Alle object geopackages hebben geen RTree (ruimtelijke index)

Done

BRO-10665

GUF: systeemfout op ACC

Done

BRO-10645

BHR-GT: bij profiel visualisatie ontbreekt de textuur (secondaryCategory) voor de geotechnicalSoilName

Done

BRO-10638

BHP Update Project geeft een overview van projecten zonder rechten

Done

BRO-10634

BRO-LV: ACC RBA geeft 500 - Internal Server Error

Done

BRO-10622

BHR-P: migratie herstellen reportHistory (materiele geschiedenis)

Done

BRO-10603

BHP: Aanmaken gedelegeerde machtiging gaat niet als er al een machtiging naar dezelfde organisatie is gedelegeerd

Done

BRO-10577

WDM: Upload WDM model faalt in ACC

Done

BRO-10511

BHP: Domeinnaam aanpassen werkt niet

Done

BRO-10450

BHP: REST (v1/v2) koppel levering aan upload

Done

BRO-10396

BHP: Gedelegeerde machtiging verwijderen is stuk

Done

BRO-10168

Broloket: Gemeente Dijk en waard wordt niet goed weergegeven

Done

BRO-9894

EPL: foutmelding bevat (nog) parameters

Done

Continue verbetering (taken)

Zoals altijd zijn er de sprint reviews en sprintreleases als moment van feedback.

Met vriendelijke groet,

Team BRO LV

Powered by Automated release notes for Jira

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.