Skip to main content
Skip table of contents

Release Sprint 117, releasedatum 24-10-2022

 

LV BRO en Bronhouder Portaal Release Notes

24-10-2022


Beste mensen,

Hierbij informeren wij u dat versie: Sprint 117 van het team: BRO LV in productie is genomen. Hieronder een lijst van nieuwe functionaliteit, gemarkeerd als (story). Verder zijn er fouten opgelost, verbeteringen / optimalisaties uitgevoerd en soms onderzoeken gedaan.

Merk op dat alleen functionaliteit ten behoeve van registratie objecten waarvan de wettelijke ingangsdatum is gepasseerd promoveert naar productie.

Summary - GUF / GPD afronden, openshift migratie / nieuw datacenter

Project - BRO LV

Version - Sprint 117

Planned Release Date - 24-10-2022

Nieuwe functionaliteit

Opgeloste fouten (bugs)

Referentie

Beschrijving

Resolution

BRO-10231

BUG: Machtiging wordt afgeleid uit token in V2 en niet uit project.

Done

BRO-10230

CPT: Dissipatietest waardes ontbreken na correctie

Done

BRO-10211

BROLoket: visualisatie GLD lijkt niet te werken bij reguliere meting, beoordeling: “onbekend”, status kwaliteitscontrole: “onbekend”

Done

BRO-10210

BHP: Aanmaken van gedelegeerde machtiging modal sluit niet.

Done

BRO-10205

BHP API V2 404 returned when adding attachment to document in upload. 204 expected

Duplicate

BRO-10204

BHP API V2 Location in response is missing the project id

Done

BRO-10198

CPT: (3x) regel gegevenscatalogus Sondeerapparaat / locale wrijving incorrect geimplementeerd

Done

BRO-10177

BHP: vastlopende interface

Done

BRO-10173

BHP: Lijst met levering historie laat verkeerde waarden zien bij Uitgevoerd

Done

BRO-10164

BHP: sortering machtigingen op alfabet

Done

BRO-10163

BHP: voorbeelden in swagger documentatie bevatten {id} en ook niet de v2 url

Done

BRO-10154

BHP API V1 machtiging: token voor machtiging kan gebruikt worden om leveringen aan te maken als de machtiging is gesloten

Done

BRO-10123

BHP: 502 error correct afhandelen

Done

BRO-10120

BHP Downloading delivery in "Vastellen" made with machtiging from UI results in 403

Done

BRO-10100

BHP: Freeze in BHP doordat veel labels worden aangemaakt

Done

BRO-10098

BROLoket: Nieuwe toegevoegde objecten niet zichtbaar in acceptatie broloket

Done

BRO-10096

BHP: akkoordknop werkt niet bij toevoegen rollen bronhouder en coördinator

Done

BRO-10093

BHP API V2 adding attachment to uploaded document results in 500 error

Done

Continue verbetering (taken)

Onderzoeken

Zoals altijd zijn er de sprint reviews en sprintreleases als moment van feedback.

Met vriendelijke groet,

Team BRO LV

Powered by Automated release notes for Jira

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.