Skip to main content
Skip table of contents

Release Sprint 105, releasedatum 25-04-2022

 

LV BRO en Bronhouder Portaal Release Notes

25-04-2022


Beste mensen,

Hierbij informeren wij u dat versie: Sprint 105 van het team: BRO LV in productie is genomen. Hieronder een lijst van nieuwe functionaliteit, gemarkeerd als (story). Verder zijn er fouten opgelost, verbeteringen / optimalisaties uitgevoerd en soms onderzoeken gedaan.

Merk op dat alleen registratie objecten waarvan de wettelijke ingangsdatum is ingegaan doorgaan naar productie.  Dit betekent dat items die zijn gemarkeerd met: FRD (ingangsdatum 1-1-2022),  BHR-G BMA (ingangsdatum 1-1-2022) en BHR-G IMBRO/A (ingangsdatum 1-6-2022)  alleen worden geactiveerd in acceptatie (feature toggle) en dus niet beschikbaar zijn in productie.

Summary - Afronding tabbladen en EPL vervolg 1

Project - BRO LV

Version - Sprint 105

Planned Release Date - 25-04-2022

Nieuwe functionaliteit

Opgeloste fouten (bugs)

Referentie

Beschrijving

Resolution

BRO-8770

BHP: Op demo: Multiple download lukt niet voor levering die is doorgeleverd

Done

BRO-8769

GU: characteristics gpkg, alleen eerste point van Multipoint wordt opgeslagen

Done

BRO-8765

GAR: validatie op LaboratoriumOnderzoek.uitvoerder en op Veldonderzoek.uitvoerder werd niet uitgevoerd

Done

BRO-8764

BHP: GLD waterstanden visualisatie niet beschikbaar

Done

BRO-8759

GLD: REST dispatch GLD, nullpointer op INT

Done

BRO-8755

BHP: Niet valide levering kan niet door gemachtigde worden verwijderd

Done

BRO-8746

GLD: fout bij interpreteren van gldcommon:OrganizationType

Done

BRO-8744

CPT: correction on delivered location results in system error

Done

BRO-8722

EPL: systeemfout bij polygon met intersectie

Done

BRO-8709

BHP: automatisch accorderen bij leveringen van de bronhouder werkt niet

Done

BRO-8707

GUF: systeemfout als broLocation ontbreekt biij realisedScreen

Done

BRO-8665

GLD: uitvoerder (ID) uitgegeven in het "O" uitgifte document

Done

BRO-8647

BHP: Leveringen overzicht wordt niet ververst als een andere machtiging or project wordt gekozen

Done

BRO-8646

BHP: Doorlevering vindt niet plaats voor levering 67117 en 44181

Done

BRO-8604

BHP: na klikken op 'Alles Uitklappen'-button zijn geen leveringen zichtbaar

Done

BRO-8573

CPT, GMW: objecten "uit registratie" moeten als zodanig (uit registratie) in geopackage object set

Done

BRO-8540

BHP: toevoegen van een project autorisatie stuurt je soms naar de leveringen tab

Done

BRO-8062

BHP: Verwijderen knop aanwezig in Machtigingen screen en niet aanwezig voor Bronhouder in Leveringen overzicht

Cannot Reproduce

Continue verbetering (taken)

Onderzoeken

Zoals altijd zijn er de sprint reviews en sprintreleases als moment van feedback.

Met vriendelijke groet,

Team BRO LV

Powered by Automated release notes for Jira

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.