Skip to main content
Skip table of contents

REGIS II, hydrogeologisch model (HGM)

Documentatie GeoTOP (GTM)

in productie vanaf 1 januari 2019

in productie vanaf 6 juni 2023
Gegevenscatalogus

Catalogus HGM

Catalogus HGM - Versie ter vaststelling 
Storymap BRO modellen
De Nederlandse ondergrond in vlakken, lagen en blokken
Werkafspraak
Vanaf 1-6-2023 treedt de nieuwe catalogus vooruitlopend op de wetgeving al in werking. Er is onzekerheidsinformatie van de geometrie toegevoegd.  Meer informatie is hier te vinden.
Versiehistorie
Beschikbare BRO-modellen REGIS II
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.