Skip to main content
Skip table of contents

Rapporten

Beschikbare overzichtslijsten voor bronhouders en leveranciers.


Op deze pagina

Op deze pagina leest u welke rapporten in het Bronhouderportaal beschikbaar zijn.

Let op! Op dit moment is het nog niet mogelijk om rapporten online in de browser te bekijken. U kunt ze als CSV-bestand downloaden.


CSV-bestanden zijn bestanden is een makkelijk leesbaar formaat. U kunt ze bekijken in een kladblok of - nog beter - in Excel.

Voor meer informatie of CSV-bestanden, zie Wikipedia1


Rapporten downloaden

Als u de rechten hebt om rapporten in te zien dan kunt u ze vinden via de menu-optie Rapporten in het hoofdmenu.

Selecteer de menu-optie Rapporten.

Kies een rapport en klik op Download.

Een bestand met de extensie .csv wordt gedownload naar uw computer.

Open dit bestand met Excel.

Gebruik de mogelijkheden van Excel om een lijst te filteren, te sorteren of er bijvoorbeeld een draaitabel mee te maken.

Over de rapporten in het Bronhouderportaal

Rapporten in het Bronhouderportaal zijn lijsten met informatie over de verschillende soorten gegevens in het Bronhouderportaal, zoals:

 1. Organisaties
 2. Gebruikers
 3. Autorisaties
 4. Projecten
 5. Machtigingen
 6. Leveringen
 7. Brondocumenten

Voor bronhouders en leveranciers zijn er verschillende rapporten beschikbaar. Hieronder leest u daar meer over.

Rapporten voor Bronhouders

Rapporten voor bronhouders zijn beschikbaar voor gebruikers met de rol van Coördinator.

Rapporten kunnen vertrouwelijke gegevens bevatten. Vanwege de rol die u van uw organisatie heeft gekregen heeft u rechtmatige toegang tot deze gegevens. U bent zelf verantwoordelijk om te beslissen welke gegevens u met anderen deelt.

Als Coördinator heeft u de beschikking over de volgende rapporten:

 • Gebruikerslijst
 • Projectenlijst
 • Leveringenlijst
 • Brondocumentenlijst (voor bronhouders)

Hieronder vindt u toelichting bij deze rapporten.

Gebruikerslijst

Dit is een overzicht van alle gebruikersaccounts, met bijbehorende profielgegevens en statusgegevens.

Dit rapport geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke accounts zijn in gebruik?
 • Welke accounts zijn nog niet actief geweest?

Dit rapport geeft geen antwoord op de volgende vragen:

 • Wanneer heeft een gebruiker voor het laatst ingelogd. Dit is vertrouwelijke informatie.

Projectenlijst

Dit is een overzicht van alle Projecten, met bijbehorende specificaties en statusgegevens.

Dit rapport geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke projecten zijn er in onze organisatie?
 • Welke projecten zijn gesloten?

Leveringenlijst

Dit is een overzicht alle bij uw organisatie aangeleverde Leveringen, met bijbehorende specificaties en statusgegevens.

Dit rapport geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke leveringen zijn in behandeling?
 • Wat is de status van elke levering?
 • Welke leveringen zijn al te lang in behandeling?

Brondocumentenlijst (voor bronhouders)

Dit is een overzicht alle bij uw organisatie aangeleverde Brondocumenten, met bijbehorende omschrijvingen en statusgegevens.

Dit rapport geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke brondocumenten zijn in behandeling?
 • Wat is de status van elk brondocument?
 • Welke BRO-IDs hebben doorgeleverde brondocumenten gekregen?
 • Welke leveranciersreferentie hoort bij welk BRO-ID?

Rapporten voor leveranciers

Rapporten voor leveranciers zijn beschikbaar voor alle gebruikers bij die leverancier.

Rapporten kunnen vertrouwelijke gegevens bevatten. Vanwege de rol die u van uw organisatie heeft gekregen heeft u rechtmatige toegang tot deze gegevens. U bent zelf verantwoordelijk om te beslissen welke gegevens u met anderen deelt.

Als gebruiker bij een leverancier heeft de beschikking over de volgende rapporten:

 • Brondocumentenlijst (voor leveranciers)

Hieronder vindt u toelichting bij deze rapporten.

Brondocumentenlijst (voor leveranciers)

Dit is een overzicht alle bij uw organisatie aangeleverde Brondocumenten, met bijbehorende omschrijvingen en statusgegevens.

Dit rapport geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke brondocumenten zijn in behandeling?
 • Wat is de status van elk brondocument?
 • Welke BRO-IDs hebben doorgeleverde brondocumenten gekregen?
 • Welke leveranciersreferentie hoort bij welk BRO-ID?
 • Welke leveringen bevatten afgekeurde brondocumenten?
Verwijderde of gearchiveerde leveringen vindt u niet terug Als een levering wordt afgekeurd zal de Bronhouder op een gegeven moment besluiten deze levering uit het Bronhouderportaal te verwijderen. En als een levering succesvol is doorgeleverd wordt deze automatisch verplaatst naar het archief. De brondocumenten in deze leveringen vindt u niet meer terug in uw Brondocumentenlijst.

 1. Uitleg CSV-bestanden ↩︎

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.