Skip to main content
Skip table of contents

Projecten aanmaken en beheren

Deze pagina is voor gebruikers met de rol van Projectbeheerder

In de balk met daarin de organisatienaam zie je of je deze rol hebt:

Zie je daar de rol niet tussen staan? Neem dan contact op met de Gebruikersbeheerder van van je organisatie.


Een nieuw project aanmaken

Onder het Hoofdmenu zie je de knop +Project aanmaken.

Vul een projectnaam en omschrijving in.

Kies voor Opslaan om te bevestigen.

Het project is nu toegevoegd aan de lijst van projecten.

Het project moet nu nog ingericht worden. Volg daarvoor onderstaande stappen.


Een dataleverancier of controleur machtigen

Ga naar het betreffende project en klik deze open door op de projectnaam te klikken.

Kies voor de menu-optie: Machtigingen.

Kies voor de knop +Machtiging aanmaken.

Kies de te machtigen organisatie.

Kies het type machtiging.

Als deze dataleverancier ook de gegevens controleert, dan dien je daarvoor 2 afzonderlijke machtigingen aan te maken.

Vul de omschrijving en de opdrachtreferentie in.

Klik op opslaan.


Zelf leveringen uploaden of controleren

Als jij of één van je collega's zelf leveringen wilt kunnen uitvoeren of controleren, dan kun je dit regelen in het tabblad Projectautorisaties.

Daar kun je een interne leverancier of interne controleur toevoegen.


Project verwijderen

Je kunt alleen projecten verwijderen als er geen leveringen zijn.

Als er leveringen gedaan zijn die doorgeleverd zijn, dan kun je het project niet verwijderen. Je kunt het project wel afsluiten (zie hieronder).

Open het betreffende project.

Ga naar het tabblad machtigingen.

Verwijder eventuele machtigingen.

Krijg je een foutmelding te zien? Dan is het mogelijk dat de leverancier een levering heeft gedaan die niet valide was. Je kunt het project niet verwijderen, maar wel afsluiten.

Ga naar het tabblad leveringen.

Verwijder eventuele niet-valide of afgekeurde leveringen.

Ga naar het tabblad projectgegevens.

Klik op project verwijderen.


Project afsluiten

Ga naar het betreffende project en klik deze open door op de projectnaam te klikken.

Bekijk of er nog openstaande leveringen in het project staan. Dit kun je doen door gebruik te maken van de filteropties.

je kunt filteren op de "volgende actie". Filter eerst op "controleren" en vervolgens op "vaststellen".

Handel alle leveringen in het project af door ze af- of goed te keuren, en door ze te accorderen.

Ga naar het tabblad machtigingen en sluit deze af door ze tijdelijk in te trekken, of door ze te verwijderen als de dataleverancier geen leveringen uitgevoerd heeft.

Ga naar het tabblad Projectgegevens.

Kies voor: Project afsluiten.

Je kunt projecten pas afsluiten als ze netjes opgeruimd en ‘leeg’ zijn. Indien dit niet het geval is, dan krijg je een foutmelding te zien.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.