Skip to main content
Skip table of contents

Overheidsbesluit Milieukwaliteit (SLD)

Documentatie Overheidsbesluit Milieukwaliteit SLD

in development- en testomgeving (documentatie nog niet publiekelijk beschikbaar)

Scopedocument

Scopedocument Milieukwaliteit v1.0

Gegevenscatalogusvolgt naar verwachting Q1 2024
Verslag publieke consultatie
Storymap BRO domein MilieukwaliteitStorymap BRO Milieukwaliteit
Berichtencatalogus innameservices
Handreiking aanleveren BRO-gegevenshandreiking voor het aanleveren van BRO-gegevens
Voorbeeldberichten innameservices
Berichtencatalogus uitgifteservices
Voorbeeldberichten uitgifteservices

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's


URL's publieke REST services
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.