Skip to main content
Skip table of contents

Notificaties

Overzicht van de meest voorkomende e-mailnotificaties van het Bronhouderportaal en wat ze voor u betekenen.

Op deze pagina

Op deze pagina vindt u de voorkomende notificaties die het Bronhouderportaal uitstuurt met uitleg wat ze voor u betekenen als u ze ontvangt en wat u ermee kunt doen.

De e-mailnotificaties van het Bronhouderportaal

Het Bronhouderportaal stuurt e-mailberichten uit bij verschillende gebeurtenissen, bijvoorbeeld:

 • Als er een nieuwe levering bij het bronhouderportaal is aangeleverd.
 • als de status wijzigt van een levering die in behandeling is.
 • als een nieuwe machtiging is aangemaakt voor aanlevering of controle.
 • als een nieuw e-mailinlogaccount is aangemaakt.
 • als er een statuswijziging is voor zo’n account.

Als notificaties voor u bestemd zijn ontvangt u in uw mailbox. U herkent ze aan het voorvoegsel [BRO] in de titel van het bericht. Staat dit voorvoegsel er niet voor dan komt de mail van een andere bron, zoals bijvoorbeeld uw eHerkenningsleverancier.

Vanuit de notificatie direct naar de levering. De meeste notificaties gaan over leveringen. Als u zo’n notificatie krijgt kunt u de levering aanklikken door te klikken op het Levering-ID. Als u zorgt dat u daarvoor al bent ingelogd in het Bronhouderportaal, dan opent de browser deze levering direct in het Bronhouderportaal. Dan hoeft u deze dus zelf niet terug te zoeken.
Mail me niet steeds! In uw Gebruikersprofiel kunt u instellen naar welk e-mailadres het Bronhouderportaal de notificaties moet sturen. Hier kunt u ook aangeven welke notificaties u wel of niet verstuurd wil hebben.
Waar blijft mijn mail? Controleer de instellingen in uw Gebruikersprofiel als u verwachte notificaties niet ontving. Of kijk in uw spambox in uw mailbox.

Notificaties voor gebruikers bij bronhouders

Als u voor een bronhouder werkt dan is de gebruikersrol die u heeft bepalend voor welke notificaties u krijgt.

Als u met uw e-mailadres inlogt

U gebruikt dan een account dat is aangemaakt door uw Beheerder. U kunt dan de volgende notificaties verwachten:

 • [BRO] Wachtwoord instellen: Dit bericht krijgt u als uw Beheerder een account net nieuw voor u heeft aangemaakt. Stel het wachtwoord in om het account te kunnen gaan gebruiken.

 • [BRO] Uw e-mailverificatiecode: Dit bericht krijgt u om te controleren of het notificatiemailadres dat u heeft ingesteld juist is. Voer de verificatiecode in in uw profielpagina om dit e-mailadres voor toekomstige notificaties actief te maken.

 • [BRO] Account geblokkeerd: Dit bericht krijgt als uw account na teveel opeenvolgende onsuccesvolle inlogpogingen automatisch werd geblokkeerd. Vraag uw Beheerder om uw account voor u te deblokkeren.

 • [BRO] Account gedeblokkeerd: Dit bericht krijgt u als de Beheerder uw geblokkeerde account heeft gedeblokkeerd. Probeer nu opnieuw in te loggen of kies de optie Wachtwoord vergeten om te voorkomen dat uw account na meerdere pogingen wederom geblokkeerd raakt.

 • [BRO] Wachtwoord wijzigen: Dit gebeurt als u de optie Wachtwoord vergeten heeft gebruikt. Kies een nieuw wachtwoord en volg de instructies.

 • [BRO] Account succesvol ingesteld Dit is de bevestiging dat uw wachtwoord succesvol is gewijzigd. Neem direct contact op met de BRO Servicedesk als u dit niet zelf gedaan heeft!

Als u Beheerder bent

Als Beheerder kunt u de volgende notificatie verwachten:

 • [BRO] U heeft Beheerder-rechten gekregen: De BRO Servicedesk heeft u beheerderrechten gegeven waarmee u de inrichting van het Bronhouderportaal voor uw organisatie kunt beheren. Activeer uw account om deze rechten in gebruik te kunnen nemen.

Als u Coördinator bent

Als Coördinator kunt u de volgende notificaties verwachten:

 • [BRO] Overzicht lang openstaande leveringen: U krijgt wekelijks bericht van leveringen die (te) lang wachten op afwikkeling. Het kan zijn dat de verantwoordelijke Bronhouder die levering heeft ‘geparkeerd’ vanwege een knelpunt. Maar soms is de Bronhouder niet meer actief bij uw organisatie en let er dus niemand op de afwikkeling van leveringen. Stem af met de Bronhouders dat de te lang openstaande leveringen alsnog worden afgehandeld. Regel bij de Beheerder een nieuwe Bronhouder voor elk project waarvoor geen Bronhouder meer actief is.

 • [BRO] Levering is aan de BRO geleverd: Dit bericht bevestigt de succesvolle afwikkeling van een levering in het project. In de titel staat ook het nummer van de levering en de bronhouder die het doorleverde aan de BRO. U hoeft niets te doen, maar het is als coördinator prettig om af en toe bevestigd te zien dat de procesinrichting in uw organisatie werkt.

Als u Bronhouder bent

Als Bronhouder kunt u de volgende notificaties verwachten:

 • [BRO] Nieuwe levering ontvangen: Een leverancier leverde een nieuwe levering voor u aan in het Bronhouderportaal. Zie erop toe dat deze levering wordt gecontroleerd zodat u het daarna kunt vaststellen.

 • [BRO] Overzicht lang openstaande leveringen: U krijgt wekelijks bericht van leveringen die (te) lang wachten op afwikkeling. Zie erop toe dat deze leveringen alsnog met prioriteit worden afgehandeld.

 • [BRO] Levering is aan de BRO geleverd: Dit bericht bevestigt de succesvolle afwikkeling van een levering in het project. In de titel staat ook het nummer van de levering en de bronhouder die het doorleverde aan de BRO. U kunt nu de levering in het Bronhouderportaal gaan archiveren om de afwikkeling helemaal netjes af te ronden.

Als u Interne Controleur bent

Als Interne Controleur kunt u de volgende notificaties verwachten:

 • [BRO] Nieuwe levering ontvangen: Een leverancier leverde een nieuwe levering aan voor een project waarin u de Interne Controleur bent. Het is de bedoeling dat u deze levering gaat controleren.

 • [BRO] Levering is aan de BRO geleverd: Dit bericht bevestigt de succesvolle afwikkeling van een levering in het project. In de titel staat ook het nummer van de levering en de bronhouder die het doorleverde aan de BRO. Het is goed om de bevestiging te zien, maar u hoeft verder niets te doen.

Als u Interne Leverancier bent

Als Interne Leverancier kunt u de volgende notificatie verwachten:

 • [BRO] Levering is aan de BRO geleverd: Dit bericht bevestigt de succesvolle afwikkeling van een levering in het project. In de titel staat ook het nummer van de levering en de bronhouder die het doorleverde aan de BRO. Het is goed om de bevestiging te zien, maar u hoeft verder niets te doen.

Notificaties voor gebruikers bij leveranciers

Als u voor een leverancier werkt dan kunt u de volgende notificaties verwachten:

 • [BRO] Uw e-mailverificatiecode: Dit bericht krijgt u om te controleren of het notificatiemailadres dat u heeft ingesteld juist is. Voer de verificatiecode in uw profielpagina in om het e-mailadres te activeren.

 • [BRO] Levering is aan de BRO geleverd: Dit bericht bevestigt de succesvolle afwikkeling van de levering. In de titel staat ook het nummer van de levering en de bronhouder die het doorleverde aan de BRO. U heeft voor deze levering aan uw aanleververplichting voldaan. U kunt dit deel van uw overeenkomst met de bronhouder gaan afwikkelen.

 • [BRO] Nieuwe machtiging ontvangen: U heeft een Aanlevermachtiging of een Controlemachtiging gekregen. Open de machtiging om te controleren of de gegevens in de machtiging herkent.

Als het een Aanlevermachtiging is kunt u beginnen met aanleveren zodra u uw levering klaar hebt staan.

Als het een Controlemachtiging is kunt u kijken of er al leveringen voor u klaar staan. Als dat zo is kunt u beginnen met controleren . Als dat niet geval is dan krijgt u een notificatie zodra er wordt aangeleverd. Die kunt u dus rustig afwachten.

U kunt de ontvangen machtiging in het e-mailbericht aanklikken. Als u zorgt dat u daarvoor al bent ingelogd in het Bronhouderportaal, dan opent de browser deze machtiging direct in het Bronhouderportaal. Dan hoeft u deze dus zelf niet terug te zoeken.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.