Skip to main content
Skip table of contents

Machtiging delegeren

In het Bronhouderportaal kan een organisatie een andere organisatie machtigen om een actie uit te voeren.

Het Bronhouderportaal kent twee soorten machtigingen:

  • Aanlevermachtigingen
  • Controlemachtigingen

Een organisatie die een Aanlevermachtiging ontvangt krijgt daarmee de mogelijkheid om bestanden aan te leveren in het Bronhouderportaal.

Een organisatie die een Controlemachtiging ontvangt krijgt daarmee de mogelijkheid om bestanden die door anderen zijn aangeleverd inhoudelijk te controleren.

Maar in plaats van zelf de actie uit te voeren kan de ontvangende organisatie besluiten om de machtiging delegeren naar een onderaannemer.

Een machtiging kan onbeperkt steeds verder worden gedelegeerd naar onder-onderaanemmers etcetera. Naar de opdrachtgever toe blijft jouw organisatie wel eindverantwoordelijk.
Je kunt niet de aard van de machtiging wijzigen als je de machtiging delegeert.

Wat kun je doen?

Je kunt de volgende zaken regelen:

  • Een machtiging delegeren
  • Een gedelegeerde machtiging wijzigen
  • Een gedelegeerde machtiging verwijderen

Een machtiging delegeren

Open het Bronhouderportaal.

Ga naar de betreffende machtiging en open deze.

Ga naar het tabblad Gedelegeerde machtigingen.

Kies voor de menu-optie: +Machtiging delegeren.

Het Machtigingmenu wordt nu opgengeklapt:


Selecteer de organisatie die je wilt machtigen.

Als je de organisatie niet kunt vinden dan heeft die zich misschien nog niet aangemeld bij de BRO. Of de organisatienaam is anders omschreven dan verwacht.

Vul een omschrijving voor de machtiging in.

Vul hier een duidelijke en betekenisvolle omschrijving in waarin je verwijst naar bijvoorbeeld de locatie en de aard van het werk.

Vul een referentie in die verwijst naar de opdracht.

Gebruik hier bijvoorbeeld een eigen verplichting- of contractnummer. Zet daarachter het offerte- of referentienummer dat de leverancier gebruikt voor deze opdracht. Dan is de kans op misverstanden het kleinst.

Kies Opslaan om te bevestigen.

Als je een machtiging hebt gedelegeerd, dan kun je nog steeds de acties waarvoor jouw organisatie de machtiging ontving ook zélf blijven uitvoeren.
Je kunt de machtiging naar meerdere onderaannemers tegelijk delegeren indien gewenst.

Machtiginggegevens wijzigen

Open het Bronhouderportaal.

Ga naar de betreffende machtiging en open deze.

Ga naar het tabblad Gedelegeerde machtigingen.

Pas gegevens die je wilt aanpassen aan.

Kies Opslaan om te bevestigen.

Machtiging verwijderen

Open het Bronhouderportaal.

Ga naar de betreffende machtiging en open deze.

Ga naar het tabblad Gedelegeerde machtigingen.

Kies voor: Verwijderen.

Let op

Je kunt een Aanlevermachtiging alleen verwijderen als alle leveringen die op basis van die machtiging zijn verwijderd of gearchiveerd.

Let op

Je kunt een Aanlevermachtiging of een Controlemachtiging alleen verwijderen als de leverancier dit niet verder meer heeft gedelegeerd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.