Skip to main content
Skip table of contents

Levering bekijken

Deze pagina is voor gebruikers met een rol in een project. Dit kan een van de volgende rollen zijn:

 • Interne Leverancier
 • Interne Controleur
 • Projectbeheerder

Je ziet aan het project of je één of meerdere van deze rollen hebt:

Wat kun je doen?

Je kunt de volgende acties uitvoeren:

 • Leveringen in een project bekijken
 • De leveringsdetails van de levering bekijken
 • De leveringshistorie bekijken
 • De levering op de landkaart bekijken
 • Details bekijken van brondocumenten in de levering
 • Grafieken van brondocumentgegevens bekijken (indien beschikbaar)


Leveringen in een project bekijken

Ga naar het project waarin je leveringen wilt bekijken.

Ga naar het tabblad Leveringen.

Je ziet het Leveringsoverzicht met daarin de leveringen in het project, voor zover aanwezig.


Leveringdetails bekijken

Open de levering die je wilt bekijken in het Leveringsoverzicht door op het Levering-ID te klikken.

Nu worden de Leveringsdetails getoond, bijvoorbeeld:

Je kunt vanuit dit scherm ook doorklikken naar een volgende of vorige levering in het project.

Je kunt in de details kiezen om de brondocumenten op de Kaart of in een Lijst te tonen

Niet alle registratieobjecten worden op de kaart getoond, zoals grondwaterstandonderzoek (GLD)

Het bekijken van de levering heeft als doel om de levering te controleren of vast te stellen. Als de levering de status Doorgeleverd heeft, dan worden er minder details getoond. Zo is er geen grafiek meer beschikbaar en wordt het registratieobject ook niet meer op de kaart getoond.


Klik op de kaart op de groene driehoek om details te bekijken:


Nu opent een scherm met meer informatie over dit registatieobject:

Klik op Tijdlijn of Grafiek om een visualisatie te bekijken.

Bij Grafiektype kun je andere grafieken kiezen als die beschikbaar zijn.

Er is niet voor ieder registratieobject een grafiek beschikbaar. Alleen als er een grafiek beschikbaar is, wordt deze hier getoond.

Nadat een levering de status Doorgeleverd heeft, worden er geen grafieken meer getoond.


Het is ook mogelijk om de gegevens van een levering te bekijken via de lijstweergave. Daar zie je, na het openklikken van een brondocument, dezelfde informatie als op de kaart:


Leveringshistorie bekijken

Onderaan een levering kun je de historie van de levering bekijken.

Je ziet daar:

 • Welke organisatie de levering uitgevoerd heeft
 • Wanneer de levering gevalideerd is
 • Of een levering gecontroleerd is en wanneer dat gebeurd is
 • Of een levering vastgesteld is en wanneer dat gebeurd is
 • Of een levering doorgeleverd is en wanneer dat gebeurd is
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.