Skip to main content
Skip table of contents

Inloggen

Voor medewerkers van een bronhouderorganisatie zijn twee verschillende inlogmethoden beschikbaar:

1) Inloggen met eHerkenning 2+ of hoger

2) Inloggen met e-mailadres


Hieronder vind je wanneer welke inlogmethode van toepassing is.


Inloggen in het Bronhouderportaal

Op de inlogpagina van het Bronhouderportaal zijn twee inlogmethoden beschikbaar om uit te kiezen:

Als je kiest voor Inloggen met eHerkenning dan ga je gebruik maken van een generiek inlogaccount dat de eHerkenningsbeheerder van jouw organisatie voor jou heeft laten aanmaken.

Bij inloggen met e-mailadres ga je gebruik maken van een lokaal inlogaccount dat de Gebruikersbeheerder van het Bronhouderportaal voor jou heeft aangemaakt.

Normaalgesproken heb je hierbij inloginstructies gekregen. Die kun je gewoon volgen.

Kies de juiste optie en volg de instructies.

Mocht je vragen hebben of tegen problemen aanlopen dan vind je de antwoorden hieronder op deze pagina.

Inloggen met eHerkenning 2+

Wat is het?

Met eHerkenning beschik je over een persoonsgebonden inlogaccount dat generiek inzetbaar is.

Persoonsgebonden betekent dat alleen jijzelf het mag gebruiken. Generiek betekent dat je het inlogmiddel kunt ‘hergebruiken’ voor verschillende overheidsdiensten.

eHerkenning is te vergelijken met DigiD, maar dan bedoeld voor zakelijke toepassingen.

De toevoeging 2+ staat voor het verhoogde beveiligingsniveau dat voor het Bronhouderportaal nodig is.

Dit houdt in dat alleen een wachtwoord invoeren niet voldoende is. Bij elke inlog ontvang je via sms of via een speciale codegenerator een code die je dan moet invoeren.

Wie regelt eHerkenning?

Jouw organisatie heeft zélf eHerkenning aangeschaft bij een eHerkenningsmakelaar1.

Een eHerkenningsmakelaar is geen onderdeel van de BRO-dienstverlening. Het is een zelfstandige dienstverlener die een overeenkomst heeft afgesloten met jouw eigen organisatie.

Binnen jouw organisatie is er een functionaris die gaat over de uitgifte van eHerkenningsaccounts. Dat is de eHerkenningsbeheerder (of -coördinator of -contractmanager).

Deze persoon zorgt voor het uitreiken, autoriseren en intrekken van eHerkenning-accounts in de organisatie. Hier moet je dus zijn om eHerkenning te verkrijgen.

Let op: Expliciete machtiging nodig

Als je al over een eHerkenning-inlogaccount beschikt, dan kun je dit account ook voor het Bronhouderportaal gebruiken.

Maar je hebt dan nog wel een extra expliciete machtiging nodig van jouw organisatie om met dit account óók te mogen inloggen in het Bronhouderportaal.

Normaalgesproken wordt zo’n machtiging formeel vastgelegd, bijvoorbeeld in het machtigings- of mandaatregister van jouw organisatie.

Daarna voert de eHerkenningsbeheerder de benodigde technische aanpassing uit in een beheerdashboard voor eHerkenning.

Je kunt de eHerkenningsbeheerder daarbij helpen door de benodigde technische informatie aan te reiken. Die informatie wordt getoond als je op de inlogpagina kiest voor: Inloggen met eHerkenning. Of zie anders het eHerkenning-inlogscherm in de volgende paragraaf.

Let op

Als het inloggen met eHerkenning de eerste keer maar niet wil lukken komt dat meestal doordat de eHerkenningsbeheerder de expliciete machtiging nog niet heeft doorgevoerd.

Hoe werkt Inloggen met eHerkenning?

Als je op de inlogpagina van het Bronhouderportaal voor Inloggen met eHerkenning kiest, dan wordt gevraagd wie de eHerkenningsmakelaar is:

Als je niet weet wie de eHerkenningsmakelaar is, vraag dit dan na bij de eHerkenningsbeheerder van de organisatie.

Normaalgesproken heb je een brief ontvangen met inloginstructies waarin alle informatie staat.

Selecteer de juiste eHerkenningsmakelaar.

Kies dan voor: Verder.

Je wordt doorgeschakeld naar de website van de eHerkenningsmakelaar.

Daar wordt gevraagd in te loggen en de éénmalig te gebruiken code in te voeren.

Per makelaar kan de procedure anders werken. De inlogpagina’s van de makelaar bevatten helpinformatie over wat te doen als je bijvoorbeeld je wachtwoord bent vergeten of als je de éénmalig te gebruiken code maar niet krijgt.

Als het inloggen is gelukt word je teruggeschakeld naar de website van het Bronhouderportaal.

Mocht het inloggen niet lukken, neem dan contact op met de eHerkenningsbeheerder van de organisatie of met de eHerkenninggsprovider.

Inloggen met e-mailadres

Wat is het?

Bij Inloggen met e-mailadres maak je gebruik van een inlogaccount dat is gebaseerd op jouw e-mailadres. Dit e-mailaccount moet voor je aangemaakt zijn door de Gebruikersbeheerder van het Bronhouderportaal van jouw organisatie.

Let op: Alleen een zakelijk e-mailadres is geschikt

Je kunt uitsluitend het zakelijke e-mailadres gebruiken dat je van de bronhouderorganisatie kreeg voor het werk bij de bronhouderorganisatie.

Wachtwoord vergeten?

Als je inlogt met eHerkenning staan de benodigde instructies op de inlogschermen.

Als je inlogt met een e-mailadres dan zie je vlak onder de knop Inloggen de link Wachtwoord vergeten? Via deze knop kun je een nieuw wachtwoord aanvragen.

Welke inlogmethode is het beste?

Als je kunt inloggen dan geeft dat je de volmacht om namens de bronhouderorganisatie wettelijke taken uit te voeren.

Het is belangrijk dat dit op een betrouwbare manier gebeurt. Maar wat is dan de beste optie?

eHerkenning is de te verkiezen inlogmethode

Voor Gebruikersbeheerder is het gebruik van eHerkenning 2+ verplicht.

Voor gebruikers met andere rollen (nog) niet. Maar voor alle andere gebruikers is het toch óók de meest wenselijke inlogmethode.

Dat is niet alleen uit oogpunt van beveiliging. Ook met het oog op toekomstige harmonisatie binnen de Europese Unie is het de te preferen inlogmethode.


  1. Meer informatie over eHerkenning ↩︎

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.