Skip to main content
Skip table of contents

Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Documentatie Grondwaterstandonderzoek GLD

in productie vanaf  1 januari 2021

versie 1.0

ScopedocumentScopedocument GLD 1.2
Gegevenscatalogus

Catalogus GLD 1.0

Verslag van publieke consultatien.v.t.
Werkafspraken (cumulatieve evt.)

Werkafspraak samenhang Grondwatermonitoringdomein

Werkafspraak: ‘Organisatienaam Grondwaterstandonderzoek (GLD)’

Uitbreiding GLD en GAR waardelijsten ‘procedures’

storymap

Storymaps grondwatermonitoring

Berichtencatalogus innameservicesBerichtencatalogus innameservices GLD
Voorbeeldberichten innameservicesVoorbeeldberichten innameservices GLD
Berichtencatalogus uitgifteservicesBerichtencatalogus uitgifteservices GLD
Voorbeeldberichten uitgifteservicesVoorbeeldberichten uitgifteservices GLD

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

https://schema.broservices.nl/
URL's publieke REST servicespublieke REST service
CSV uitgifte GLD (prototype)Grondwaterstandonderzoek (GLD) (broservices.nl)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.