Skip to main content
Skip table of contents

GMW uitgifte voorbeeldberichten

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

File Modified

XML File dispatchCharacteristicsRequest.xml

Nov 01, 2023

XML File dispatchCharacteristicsResponse.xml

Nov 01, 2023

XML File dispatchDataRequest.xml

Nov 01, 2023

XML File dispatchDataResponse.xml

Nov 01, 2023

XML File dispatchDataResponseRejection.xml

Nov 01, 2023


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.