Skip to main content
Skip table of contents

GMW inname voorbeeldberichten

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

File Modified

XML File registrationRequestGMW_IMBRO_A.xml

Nov 01, 2023

XML File registrationRequestGMW.xml

Nov 01, 2023

XML File replaceRequestGMW.xml

Nov 01, 2023

XML File moveRequestGMW.xml

Nov 01, 2023
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.