Skip to main content
Skip table of contents

GMN uitgifte voorbeeldberichten

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

File Modified

XML File dispatchDataRequest.xml

Nov 01, 2023

XML File dispatchDataResponse_BRO_DO.xml

Nov 01, 2023

XML File dispatchDataResponse_GMN_PO.xml

Nov 01, 2023

XML File dispatchDataResponse_GMN_PO_DP.xml

Nov 01, 2023

XML File dispatchDataResponse_GMN_PPO.xml

Nov 01, 2023

XML File dispatchDataResponse_GMN_PPO_DP.xml

Nov 01, 2023

XML File dispatchDataResponse_Rejection.xml

Nov 01, 2023

XML File ParseFault.xml

Nov 01, 2023

XML File SoapFault.xml

Nov 01, 2023JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.