Skip to main content
Skip table of contents

GMN Inname voorbeeldberichten in xml

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

Deze berichten komen overeen met de GMN Berichtencatalogus innamewebservice 1.2.2 en zijn getest op de software die in productie staat.

Toegevoegd ten opzichte van de voorgaande versie zijn een voorbeeldbericht voor het 'alles in 1 keer' aanleveren van (archief) gegevens en voorbeeldberichten voor het corrigeren van een GMN_StartRegistration brondocument. Daarnaast zijn er GMW voorbeeldberichten toegevoegd, die gebruikt kunnen worden voor de buisverwijzingen in de GMN voorbeeldberichten.

De voorbeeldberichten worden beschreven in de GMN Berichtencatalogus innamewebservice.

Een mogelijk scenario is om de voorbeeldberichten in alfabetische volgorde aan te bieden bij de demo-omgeving van het bronhouderportaal, waarbij de BRO-ID van de GMW putten moeten worden ingevuld bij de buisverwijzingen van de GMN voorbeeldberichten en waarbij het BRO-ID van het GMN grondwatermonitoringnet moet worden ingevuld in de aanvul- en correctieverzoeken.

De voorbeeldberichten voor het 'alles in 1 keer' aanleveren van (archief) gegevens en het corrigeren van een GMN_StartRegistration brondocument zijn wel gevalideerd tegen de XSD-bestanden met de berichtdefinities, maar zijn nog niet getest op de software; een enkele fout in deze voorbeeldberichten kan dus niet uitgesloten worden.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.