Skip to main content
Skip table of contents

Gerealiseerde BRO wijzigingsverzoeken

In dit overzicht zijn de wijzigingsverzoeken opgenomen die inmiddels binnen de BRO zijn gerealiseerd en beschikbaar zijn voor alle gebruikers.

De lijst is bijgewerkt op 21 november 2023.

volgnr

Meldingsnummer

BRO servicedesk

Melder

Wijzigingsverzoek

Domein of voorziening

Registratieobject of BRO component

Gerealiseerd

Argumentatie

Link BRO backlog 

BM[jaartal][maand][volgnr.]

organisatie

veelal samenvatting in de vorm van een user story

De volledige teksten zijn te vinden op volledige teksten BRO wijzigingsverzoeken 

object/domein

of BROsysteem

Alleen voor gebruik binnen programma

260

BM23 11 00050

Staatsbosbeheer

Als data-afnemer van het uitgifteloket wil ik dat de levering van GMW- en GLD-files wordt uitgebreid met een levering waarin de relatie tussen de GMW-filters en GLD-codes wordt gegeven, zodat ik geautomatiseerd de relaties tussen filters en standen kan inzien.

GM-domein

Uitgiftevoorzieningen

GLD + GMW

BROloket (+DINOloket)

2023 Q4

Hiervoor heeft de BRO restservices gerealiseerd waarin deze gegevens in samenhang kunnen worden opgevraagd.

Informatiemanager zal deze aan de melder toelichten

 

 

259

BM23 11 00018

Bij12, namens meerdere gebruikers

Als data-afnemer/gebruiker van het BROloket wil ik voor GUF/GPD alle detailinfo in één XLS bestand ontvangen, zodat een voor alle gebruikers leesbaar format beschikbaar is.

(XLS levering naast XML bestanden)

GU domein

Uitgiftevoorzieningen

GUF/GPD

Uitgifteloket

2023 Q4

Komt feitelijk neer op de wens om vanuit het loket excel-bestanden uit te leveren. Vanuit de gedachte dat de BRO open standaarden voorstaat en bijv. csv-bestanden ondersteunen. Vraag is of dit mogelijk is voor Grondwatergebruik. De voordelen en haalbaarheid willen we met het werkveld onderzoeken in voorziene workshops waarin oa ook de uitgiftebehoeftes wordt besproken.

BROSVO-1556 - gebruikerssessie uitgifte GUF/GPD BROloket incl. kenset definitie TO DO

 

 

257

BM23 10 00508

RWS

De tijdsduur van automatisch uitloggen uit het BHP (waarna je dus weer opnieuw moet inloggen) graag verlengen! Moet nu om de haverklap opnieuw inloggen. Het uitloggen gebeurt zelfs wanneer je in het BHP aan het werken bent.

BRO systeem

Bronhouderportaal

2023 Q4

Dit is een bug in het systeem. Dit is via de backlog van het LV BRO team opgelost.

 

 

 

245

BM23 07 00159

BRO Registratiebeheer

Als beheerder van de BRO

Wil ik dat de IMBRO(/A) XML voorbeeldberichten aangepast worden

Zodat de inhoud hiervan niet per ongeluk in de BRO terecht kan komen

BRO documentatie

BRO voorbeeldberichten inname

2023 Q3

Het gaat om voorbeeldberichten voor gebruik door professionele softwareontwikkelaars om aan te sluiten op de BRO-software. Ze zijn niet bedoeld om letterlijk te  gebruiken en over te nemen. 

Het gaat om relatief weinig registraties tot dusverre. Om misbruik te voorkomen plaatsen wij een disclaimer op de pagina's van onze BRO Productomgeving waar de voorbeeldberichten worden aangeboden.

BROK-3682

236

BM23 06 00394

Rijkswaterstaat

In het overleg is een alternatieve vorm van verrijking besproken, die wel generiek bruikbaar lijkt, namelijk het kunnen meegeven en opnemen van een URL in bronhouderportaal API Versie 2 bij transacties en (naar zo snel lijkt tenminste ook) in het transactieregister. Het opslaan van een URL heeft beperkte impact qua dataopslag, en lijkt wel generiek bruikbaar om dat ze kan verwijzen naar verrijkingsinformatie op een server bij bronhouders en/of hun leveranciers, maar ook meer algemeen naar ‘meta-, bron- en/of QC-gegevens’ of ook een bronhouders- of leveranciersapplicatie of API. We dienen bij deze dan ook graag (in de vorm van een RFC) het verzoek in om deze mogelijkheid in de nieuwe versie 2 van de bronhouderportaal API op te nemen.

BRO systeem

Bronhouderportaal

2023 Q3

Het gaat om het maken van een verwijzing in de LV naar het systeem van de bronhouder. In plaats van het opnemen van documenten IN de LV. Dit levert veel waarde op voor gebruikers en zorgt voor scheiden van verantwoordelijkheden

BRO-13643

234

BM23 06 00265

Rijkswaterstaat

Als gebruiker van het Bronhouderportaal (beheerder cq bronhouderrol)

Wil ik via de zoekfunctionaliteit kunnen zoeken in "Object-ID Bronhouder"

BRO systeem

Bronhouderportaal

2023 Q1

Dit is een logische en reeds onderkende behoefte.

BRO-13313 - BHP: uitbreiding zoekcriteria "aanleveren: op "Object-ID Bronhouder" DONE

231

BM23 06 00011

Stichting wageningen research

In de GMM zit momenteel een verschil tussen GML en GPKG voor 5.10 uit de catalogus van de Geomorfologische Kaart. Hier is een enumeratie van slechts twee waarden: AHN en Topografische hoogtelijnenkaart.

FileNameType fileNameType = FileNameType.TOPOGRAFISCHE_HOOGTELIJNENKAART;

fileType.setVersion("1.0");

Bovenstaande code wordt gebruikt voor GML en heeft voor alle vlakken dezelfde waarden. In de GPKG wordt de tekst overgenomen uit de brondata. Door de toevoeging van de dijken en wateren van geomorfologisch belang en hun bronnen worden er meer waarden gebruikt dan alleen het AHN en de Topografische hoogtelijnenkaart. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in de versies van het AHN en de nieuwe bronbestanden.

Grondwatermonitoring

GMM

2023 Q3

Hiermee worden de modellen BRO-proof gemaakt. Dit zal in een volgende versie van de catalogus meegenomen worden.

BROSVO-1572

223

BM23 05 00034

BRO Servicedesk

Als Admin van het Bronhouder portaal

Wil ik leveringen die Status LV onbereikbaar kunnen doorleveren per project en niet met een beperking van 20 leveringen.

BRO systeem

Bronhouderportaal

2023 Q2

Dit betreft een bug. Deze zal in de backlog van het Bronhouderportaal-team worden opgenomen.

BRO-12842

222

BM23 04 00352

BRO Servicedesk

Als gebruiker met een e-mailaccount
Wil ik in de activatiemail zien dat de link maar 48 uur geldig is
Zodat ik begrijp waarom de link niet meer werkt

BRO systeem

Bronhouderportaal

2023 Q2

Een dergelijke vermelding is logisch en gewenst bij een notificatie.

gerealiseerd via onderlinge afspraak om door te sturen.

221

BM23 04 00170

BIJ12

Als gebruiker van het BROloket voor GPD

Wil ik de verschillende volumereeksen visueel onderscheiden zien

Omdat de huidige visualisatie verwarrend kan zijn

Uitgiftevoorzieningen

BROloket
GPD

2023 Q2

De voorgestelde visualisatievoorstellen zullen veel gebruikers helpen om visueel onderscheid te zien en helpt om verwarring tegen te gaan.

BRO-12580

219

BM23 03 00567

Aveco de Bondt

Als dataleverancier in het Bronhouderportaal

Wil ik in de notificatiemail zien van welk project de notificatie afkomstig is

BRO systeem

Bronhouderportaal

2023 Q2

Dit is een logisch verzoek.

BRO-12488

215

BM23 03 00072

Prorail

Vanuit ProRail en waarschijnlijk vanuit het hele Civieltechnische veld het verzoek om bij boringen de diepteschaal in NAP maten op te nemen. net zoals bij de sonderingen (presentatie Sondeertrajectdiepte) kan de NAP schaal rechts worden gepresenteerd.

BRO systeem

BHR , Bronhouderportaal,

BRO loket

2023 Q1

Dit verzoek, NAP schaal toevoegen aan de visualisatie, wordt als een waardevolle toevoeging gezien voor de gebruiker. Gezien de impact zal dit issue alleen in combinatie met andere stories tav visualisatie van boorprofielen worden uitgevoerd.

BRO-11989

199

BM22 12 00244

Rijkswaterstaat

Trefoil

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik in de rapportages van het Bronhouderportaal een kolom 'dataleverancier'

Zodat ik weet welke organisatie de gegevens heeft aangeleverd

BRO systeem

Bronhouderportaal

2023 Q1

Dit is functionaliteit die het werk van de bronhouder ondersteund en past binnen de doelstelling van het portaal. Deze functie wordt meegenomen in de huidige optimalisatie-slag van het portaal. 

BRO-11032

197

BM22 11 00249

TNO - Geomodelling

We werken momenteel aan een nieuwe, kleine release van het BRO-model REGIS II. Met deze release wordt het model voorzien van onzekerheidsinformatie van de geometrie (top, basis en dikte) van de in REGIS II gekarteerde hydrogeologische eenheden (in de volksmond ‘de kleilagen’).

Onzekerheidsinformatie van de geometrie is nieuw in REGIS II. In de gegevenscatalogus is er al wel iets over opgenomen, maar die informatie wordt met de nieuwe release achterhaald. Dit betekent dat de gegevenscatalogus moet worden aangepast.

BRO modellen

REGIS II

2023 Q1

Deze wordt in een werkafspraak meegenomen. 

BROSVO-1360 - Aanpassing gegevenscatalogus REGIS II - onzekerheidsinformatie geometrie DONE

194

BM22 09 00246

Rijkswaterstaat

Als bronhouder

Wil ik in het Bronhouderportaal in de rapportages kunnen zien wat volgens IMBRO of IMBRO/A is geleverd

BRO systeem

Bronhouderportaal

2022 Q4

Het verzoek zal generiek worden meegenomen in de doorontwikkeling van onze rapportages. Feitelijk zien we dit als een uitbreiding van bestaande rapportage-functionaliteit. De wijze waarop zal met indiener tzt worden afgestemd.

BRO-10207 - BHP: toevoegen kwaliteitsregime aan rapportage DONE

188

BM22 08 00309

Hutton Geo B.V.

Graag zouden wij als data leveranciers de mogelijkheid hebben de voor ons afgeronde projecten te kunnen archiveren.

BRO systeem

Bronhouderportaal

2022 Q4

Als leverancier wil je ordening aanbrengen in voor jou 'openstaande' projecten. Dit gaat op voor meerdere leveranciers. Relevant verzoek.

BRO-9774

182

BM22 08 00064

Gemeente Dijk en Waard

Als gebruiker (bronhouderrol) van het Bronhouderportaal wil ik kunnen zien welke gebruikers met een e-mailaccount binnen mijn organisatie 2-factorauthenticatie geactiveerd hebben zodat ik weet wie ik moet instrueren

BRO systeem

Bronhouderportaal

2022 Q3

Functionele wens is helder en vaker gevraagd. Waarde is evident voor meerdere bronhouders. Impact is relatief laag en uitvoering wordt gecombineerd met bestaande stories.

BRO-10373

176

BM22 06 00314

Waterlabs B.V.

Als dataleverancier wil ik een IMBRO/A GMN aan kunnen maken zonder dat de buizen de buisstatus 'gebruiksklaar' hoeven te hebben, omdat de buisstatus 'onbekend' is bij de IMBRO/A GMW's

Grondwatermonitoring

GMN

GMW

2022 Q3

We beschouwen dit ingebrachte issue als een bug. Dit had in de BRO voorzien moeten zijn. 

BRO-9433 - GMN: verwijderen controles op buisstatus DONE

BROSVO-1244 - GMN inname berichtencatalogus fout herstel TO DO

174

BM22 06 00242

Sweco

Als dataleverancier van GAR
Wil ik dat de IHW stoffenlijst die niet opgenomen zijn in de GAR catalogus toegevoegd worden aan de catalogus

Grondwatermonitoring

GAR

2022 Q4

Verzoek is om de laatste stoffenlijst van IHW over te nemen. Dit gaan we doen conform het lopende proces van doorlopende werkafspraak.

BROSVO-1183

168

BM22 05 00248

BRO Servicedesk

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik in het tabbladen "gebruikers beheren" en "projectautorisaties" zien of een gebruiker een e-mailaccount of eherkenningsaccount heeft

Zodat ik begrijp waarom sommige gebruikers er 2x in staan en zodat ik hierin onderscheid kan maken

BRO systeem

Bronhouderportaal

2022 Q4

Dit is functionaliteit met toegevoegde waarde

BRO-9038

166

BM22 05 00164

Fugro

Als leverancier van BHR-GT

  • wil ik indien ik een StartReport heb aangeleverd en blijkt dat dit eigenlijk een CompleteReport had moeten zijn dit op een makelijke wijze kunnen aanpassen door bv. een leeg EndReport aan te leveren of de mogelijkheid hebben om een StartReport te corigeren met een CompleteReport. 

  • Zodat het duidelijk is dat het object volledig is aangeleverd.  

Bodem- & Grondonderzoek

BHR-GT

2023 Q1

Dit is 'gemiste' functionaliteit. 

BRO-9046

BROSVO-1184

163

BM22 04 00339 & BM22 03 00358

Fugro Innovation & Technology B.V.

Als dataleverancier zouden we graag Limietwaarde aan te passen naar 200000 nT (het dubbele van de huidige limiet). Op het moment komen we een paar opnames tegen waarbij we een paar records van rond de 110000 nT hebben, met een verdubbeling van de limietwaarde zitten we hopelijk altijd goed.

Bodem- & Grondonderzoek

CPT

2023 Q1

Dit is verwerkt in de huidige catalogus waarin de werkafspraken verwerkt zijn.

BRO-11050

162

BM22 04 00301

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Als dataleverancier van GAR, wil ik de waardelijst van de beoordelingsprocedure uitbreiden, omdat de huidige waardelijst niet voldoet

Grondwatermonitoring

GAR catalogus

2022 Q3

Vergelijkbare verzoeken zijn binnengekomen voor GLD. Er zal contact opgenomen worden met RIVM om de uitbreiding van de waardelijst te bespreken.

BROSVO-1093

161

BM22 04 00092

Tauw B.V.

Als data-afnemer wil ik dat de GLD REST-uitgifte consistent is met de documentatie (zie uitgebreide tekst) én dat er meer TVP's uitgegeven worden

Grondwatermonitoring

GLD REST uitgifte

2022 Q2

De GLD REST uitgifteservice zal aangepast worden conform nieuwe specificaties. Deze specificaties worden op een later moment uitgewerkt worden en de documentatie wordt daarop aangepast.

BRO-8803

159

BM22 04 00037

Aveco de Bondt

Als dataleverancier wil ik in het Bronhouderportaal gemakkelijk de omschrijving van een project kunnen vinden (Dit was tot voor kort standaard zichtbaar in de machtigingen)

BRO systeem

Bronhouderportaal

2022 Q2

Dit helpt de dataleverancier bij het navigeren. Team BHP kijkt hoe dit kan worden opgepakt bij het aanpassen van het BHP.

BRO-8697 - BHP: omschrijving machtiging terugbrengen in overzicht (bijv middels "tooltip"?) DONE

157

BM22 03 00421

Gemeente Gouda

Als gebruiker van het Bronhouderportaal, wil ik notificaties per project in kunnen stellen, zodat ik niet iedere dag notificaties krijg van de dagelijkse GLD-leveringen

BRO systeem

Bronhouderportaal

2022 Q3

De wens om notificaties 'managebaar' te maken is begrijpelijk en heeft waarde voor gebruikers. We gaan in beheerfase werken aan een overkoepelend concept.

BRO-8955

156

BM22 03 00381

Vitens N.V.

(meerdere bronhouders)

Als dataleverancier, wil ik de waardelijst van het beoordelingsprotocol uitbreiden met het protocol van Vitens

Grondwatermonitoring

GLD

2022 Q3

We werken naar een generiek proces voor uitbreiding waardelijsten. Daar zal dit verzoek een plek in krijgen.

BROSVO-1093

155

BM22 03 00269

PJ Milieu

Als gebruiker van BRO-data

Wil ik BRO-gegevens in csv of excel kunnen opvragen via het BROloket

Omdat ik XML-berichten niet kan verwerken

Uitgiftevoorzieningen

BROloket

2023 Q4

Hiervoor bestaan zogeheten REST services. We gaan deze functionaliteit laagdrempelig beschikbaar maken via het BROloket. CSV download is inmiddels beschikbaar, excel mogelijk op later moment.

BRO-9837

154

BM22 03 00270

Gemeente Enschede

Als Bronhouderportaal-beheerder voor meerdere bronhouders wil ik graag in de notificaties zien van welke bronhouder iets afkomstig is, zodat ik weet in welk account ik in moet loggen

BRO systeem

Bronhouderportaal

2022 Q2

Als het mogelijk blijkt te zijn om de bronhouder eenvoudig toe te voegen, dan zal dit gedaan worden.

BRO-8802

150

BM22 03 00108

Gemeente Den Haag

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik kunnen zoeken op leveringen met behulp van de selectiecriteria "registratiedatum", "leverancier" en "type registratieobject"

BRO systeem

Bronhouderportaal

2023 Q1

idee om te onderzoeken, wellicht onderdeel van meer omvattende functionaliteit (userface leveringen)

BRO-8701

149

BM22 03 00110

Gemeente Den Haag

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik afgekeurde leveringen in bulk kunnen verwijderen

Zodat ik niet bij iedere afgekeurde levering op de verwijder-knop hoef te drukken

BRO systeem

Bronhouderportaal

2022 Q4

idee om te onderzoeken, wellicht onderdeel van meer omvattende functionaliteit

BRO-8698

147

BM22 03 00049

RWS

Wij zijn als RWS bezig met een aanvullende datakwaliteitscontrole (DKC) welke 'ingeplugd' wordt in het Bronhouderportaal. Hiervoor dient een verrijkingstoken te worden aangemaakt om de koppeling met de DKC tot stand te brengen. Nu is het de rol van Bronhouder die deze tokens kan aanmaken. Dat is niet logisch. Moet het niet de rol Beheerder zijn in Bronhouderportaal die een verrijkingstoken aanmaakt voor de DKC? Want een verrijkingstoken geldt voor de hele Rijkswaterstaat-organisatie, niet voor een afzonderlijk Rijkswaterstaat-project. Verzoek: de autorisatie voor het genereren van verrijkingstokens niet meer bij de rol van Bronhouder, maar uitsluitend bij de rol van Beheerder beleggen.

BRO systeem

Bronhouderportaal

2022 Q2

Dit sluit aan bij het herontwikkelen van de REST interfaces. Deze staat als als feature op de backlog voor het Bronhouderportaal en deze wens nemen we als onderdeel daarvan mee.

BRO-6719

146

BM22 02 00224

Movares Nederland B.V.

Als dataleverancier, wil ik een notificatie kunnen ontvangen wanneer in het Bronhouderportaal bij een levering aangegeven wordt dat overleg gewenst is, zodat ik weet dat er van mij actie wordt verwacht

BRO systeem

Bronhouderportaal

2022 Q3

In een breder perspectief staat verbetering van notificatie-functionaliteit op onze backlog.  (Beheer) We gaan dit verzoek daarin overwegen.

Doorontwikkelen notificatieservice staat gepland voor 2023

BRO-8355

145

BM22 02 00224

Movares Nederland B.V.

Als externe controleur, wil ik een notificatie kunnen ontvangen wanneer er een levering gedaan is die gecontroleerd moet worden, zodat ik weet wanneer er van mij een actie wordt verwacht

BRO systeem

Bronhouderportaal

2022 Q3

In een breder perspectief staat verbetering van notificatie-functionaliteit op onze backlog.  (Beheer) We gaan dit verzoek daarin overwegen.

Doorontwikkelen notificatieservice staat gepland voor 2023

BRO-8354

143

BM22 02 00028

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Als data-afnemer, wil ik over actuele grondwaterstanden kunnen beschikken voor alle actieve grondwatermonitoringsputten die we in onze regio-dataset hebben staan afkomstig uit de GMW SOAP API

Grondwatermonitoring

GLD Uitgifte

2022 Q2

Dit verzoek zal meegenomen worden wanneer het 'Uitgifte in samenhang' uitgewerkt wordt. 

BRO-8884

140

BM22 01 00420

Rijkswaterstaat

Zie vorige verzoek:

Nog een ander issue hieraan gerelateerd:
Nu is een download als xls ook alleen per jaar mogelijk. De behoefte is de gehele periode als xls of ander beschikbaar format te kunnen downloaden.

Uitgiftevoorzieningen

BROloket

2023 Q4

Komt samen met BM22 03 00269

Komt beschikbaar met nieuw uitgifteloket in de loop van Q4 2023

BRO-9837

139

BM22 01 00420

Rijkswaterstaat

Als bronhouder van grondwaterstandonderzoeken wil ik graag de gehele meetreeks grafisch weergegeven zien in het BROloket (nu is dat alleen per jaar mogelijk) zodat ik de gehele reeks kan controleren in het BROloket

Mocht het niet mogelijk zijn dan verzoek om enkele tussenoplossingen , zie uitgebreide tekst

verder ook een verzoek tav download in excel, ook per jaar. 

Uitgiftevoorzieningen

BROloket

2023 Q4

Dit is functionaliteit die beschikbaar zou moeten zijn. Nodig is om de limitaties op de uitgifteservice aan te passen. Staat reeds op de backlog.  Oplossen via REST service eerst (geeft meer vrijheden)

Komt beschikbaar met nieuw uitgifteloket in de loop van Q4 2023

BRO-9837

132

BM22 01 00144

Brabantse waterschappen, provincie en Brabant Water

(Brabantse grondwater-beheerpartners)

Als bronhouder, wil ik dat ik met een url naar een registratieobject kan (bijvoorbeeld www.broloket.nl/GMW000000001234) zodat ik QR codes op mijn GMW's kan plakken die uitkomen op die link ("We willen het plaatje uit het BROloket zien")

Uitgiftevoorzieningen

BROloket

2022 Q1

Dit levert meerwaarde voor de BRO-gebruikers. Tevens  kan hier een combinatie van functionaliteiten uit het BROloket en Bronhouderportaal worden gemaakt. 

DL-8496 - wens 132 uit CAB DONE

131

BM22 01 00129

Provincie Fryslân

Als gebruiker van het bronhouderportaal, wil ik door kunnen klikken naar de volgende levering in mijn project, zodat ik niet na het bekijken van een levering terug naar het leveringenoverzicht moet, om vervolgens de volgende levering te moeten zoeken en aan te klikken.

BRO systeem

Bronhouderportaal

2022 Q2

Relevant verzoek met lage impact en hoge waarde.

BRO-7973 - BHP: Doorklikken binnen het leveringoverzicht DONE

129

BM22 01 00108

BRO Servicedesk

Als gebruiker van het bronhouderportaal wil ik zien waarom de grafiek en kaart niet meer te raadplegen zijn na doorlevering, omdat ik deze wel verwacht

BRO systeem

Bronhouderportaal

BHP

2022 Q1

Relevant verzoek met  waarde voor de gebruiker en relatief lage impact.

BRO-7937 - BHP: Grafiek en kaartweergave niet meer zichtbaar na doorlevering (BM22 01 00108) DONE

125

BM21 12 00268

BM22 01 00062

Provincie Fryslân

Veldapps

Als gebruiker van het bronhouderportaal

Wil ik in een levering kunnen filteren op niet-valide en afgekeurde leveringen

BRO systeem

Bronhouderportaal

2022 Q4

valide wens

BRO-7936

124

BM21 12 00285

Gemeente Schiedam

Als gebruiker van het bronhouderportaal, wil ik het BRO-ID in de samenvatting van de levering kunnen zien, zodat ik deze kan kopiëren, in plaats van overtypen (als bronhouder wil ik een overzicht van hetgeen ik heb aangeleverd)

BRO systeem

Bronhouderportaal

2022 Q1

Gewenste functionaliteit is raadplegen van transactieregister. Dat is voor langere termijn om over na te denken. Dit concrete verzoek wordt geaccepteerd. 

BRO-7940 - BHP: BRO-ID kopiëren niet meer mogelijk na BHP refactoring okt-dec 2021 (BM21 12 00285) DONE

122

BM21 12 00258

TNO registratiebeheer

Als registratiebeheerder
wil ik op basis van bro-id de dataleverancier en/of bronhouder aan kunnen passen
zodat ik bij een grote aanpassing niet honderden bro-id's handmatig aan hoef te klikken

BRO systeem

RBA

2022 Q4

Er zijn in de toekomst bulkoverzettingen te verwachten. Actueel voor overzetten I&M naar BZK. 

BRO-7928

119

BM21 11 00443

Tauw

Als geohydroloog en beheerder BRO meetnetten wil ik sneller beschikbare gegevens van peilbuizen, meetnetten en standen van het grondwaterdomein in de BRO kunnen ontsluiten met een specifieke geografische selectie waarbij ik de relatie kan leggen tussen GMW, GMN en GLD, zodat ik alleen data opvraag die aan een meetnet

Grondwatermonitoring

GLD, GMW, GMN

2022 Q3

Het is niet gewenst om gebruik te maken van interne interfaces, die daarvoor niet worden beheerd. Mogelijk dat generieke functionaliteit van een REST service 'uitgifte in samenhang' soelaas kan bieden. Dit  idee willen we verder uitwerken. Overigens maken wij publiekelijke interfaces en zullen geen op maat interfaces maken.

BRO-8805

116

BM21 11 00200

Softwareplein

Op het Softwareplein van vanmorgen werd door enkele leveranciers uitgesproken dat zij het bericht ‘RO+history’ (aanleiding was GMN maar het speelt ook bij andere RO’s) niet alleen voor Imbro/a maar ook voor Imbro zouden willen gebruiken. Reden daarvoor is dat het nu niet mogelijk is om archiefgegevens met Imbro-kwaliteit in één keer aan te leveren.
Graag als issue opvoeren en aan het CAB voorleggen.

BRO systeem

div. objecten, starten met GMN en GMW

2021 Q4

Het heeft relatief veel waarde voor bronhouders/leveranciers dat data met imbro kwaliteit in een 'alles in 1-bericht' kunnen worden aangeleverd. CAB

BROSVO-990BROSVO-991

BRO-7302BRO-7303

113

BM21 11 00104

Waternet, domeinbegeleidingsgroep

Als bronhouder, en eigenaar van grondwaterwinputten, wil ik een uitbreiding van gegevens die niet 'openbaar raadpleegbaar' ic filterdiepte en putdiepte van de put,  zodat deze gegevens niet zijn te herleiden ingeval het een put voor de openbare drinkwatervoorziening betreft.

Grondwatergebruik

GUF

2022 Q1

Het betreft een uitbreiding van het 'niet openbaar' stellen van putgegevens. Deze wens is gedragen door de DBG grondwater en gaat over strategische gegevens. 

BROSVO-993 - GUF werkafspraak: Uitbreiding 'niet openbaar' met filter- en putdiepte DONE

104

BM21 09 00316

MuniSense B.V.

Als softwareontwikkelaar wil ik met een replaceRequest GLD observaties kunnen corrigeren

Grondwatermonitoring

GLD

2022 Q1

Valide wens en onderdeel voorziene BRO functionaliteiten/architectuur

BRO-7011

92

BM21 07 00301

Gemeente Velsen

(En meerdere stakeholders)

Als bronhouder van Geotechnische boringen wil ik dat er meer gegevens worden getoond in de grafiek op het Bronhouderportaal, zodat ik beter de gereedstaande boorbeschrijvingen kan controleren.

BRO systeem

BHR-GT

Bronhouderportaal

2021 Q3

Dit is een 2e iteratie van de visualisatie voor Geotechnisch onderzoek (boormonsterbeschrijving), om de bronhouder te faciliteren bij de controle van de leveringen. Deze zal naar verwachting niet volledig de NEN-ISO 14688  volgen. 

BRO-6029

91

BM21 06 00443

Evides

een gewenste uitbreiding van een waardelijst van attribuut  'beoordelingsprocedure ' met de waarde: “Validatieprotocol Evides Waterbedrijf”

Grondwatermonitoring

GLD

2022 Q3

Valide wens. Uitbreiding van waardelijst vraagt een juridisch traject. Om die reden zal uitvoering in volgende versie van GLD worden gedaan. Alternatief: voor beoordelingsprocedure wordt voorlopig de waarde 'oordeel deskundige'  gebruikt.

BROSVO-1093

90

BM21 07 00124

Stichting Wageningen Research

Als beheerder van de Geomorfologische kaart wil ik een aanpassing op de vastgestelde standaard (catalogus) zodat deze voldoet aan INSPIRE en de gebruiker de juiste data in de meest bruikbare vorm kan gebruiken

Grondwatermonitoring

GMM

2021 Q4

Uit de impactanalyse volgt een grote impact , mn op de standaard, maar ook een hoge waarde. Dit werk zal via de jaarcyclus worden geprioriteerd en gepland.

BROSVO-943

BROK-3388

86

BM21 05 00171

Stichting Wageningen Research

volumetrisch watergehalte cardinaliteit [1] -> veranderen naar [0..1]
entiteit 57: Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal
Let op: ook datarecord moet worden aangepast

Bodem- & Grondonderzoek

SFR

BHR-P

2022 Q4

In volgende versie van standaard. Dus niet met prio in werkafspraak

BROK-3352

85

BM21 06 00469

 BRO Landelijke Voorziening

Verzoek om het aantal meetwaardeparen in het antwoord van de uitgiftewebservice verruimen.

Grondwatermonitoring

GLD

2023 Q3

Limiet afstemmen op eventuele technische beperkingen (geheugen) in plaats van berichtencatalogus,

BRO-13864

82

BM21 06 00382

Team standaardisatie BRO programma

Als BRO gebruiker wil ik dat de ObservationMetadata:principalInvestigator (uitvoerder) leeggelaten mag worden, zodat IMBRO A gegevens in de BRO kunnen worden aangeleverd.

Grondwatermotoring

GLD

2021 Q3

Noodzakelijk om doorlevering GLD's mogelijk te maken. Lage impact, inmiddels gerealiseerd.

77

BM21 06 00325

Fugro

Het betreft de maatvoering van de steekmonddiameter. Deze heeft een waardebereik van 50 tot 510 en zou gewijzigd moeten worden naar 40 tot 510.
6.3.14.8 steekmonddiameter

Bodem- & Grondonderzoek

BHR-GT

2021 Q4

Valide wens die aansluit op de gewijzigde praktijk. Impact is hoog ivm aanpassing standaard.

BROK-3346

72

BM21 05 00168

Stichting Wageningen Research

In de catalogus pagina 59, paragraaf 3.16.14 rijpingsklasse , Regel: Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut bodemkundige grondsoort gelijk is aan kleiarmSilt, kleiigSilt, lichteKlei, matigLichteZavel, matigZwareKlei, siltigeLeem, zandigeLeem, zeerLichteZavel, zeerZwareKlei of zwareZavel. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Verzoek tot wijziging: Aan bovenstaande lijst moet "kleiigeLeem" worden toegevoegd.

Bodem- & Grondonderzoek

SFR

2021 Q2

Deze wens is opgenomen in de geimplementeerde werkafspraak 'Aanleveren SFR en BHR-P, tranche'

link naar werkafspraak

71

BM21 05 00167

Stichting Wageningen Research

In de SFR-catalogus moet de kardinaliteit van het attribuut 5.3.58.1 bepalingsID veranderen van [1..*] naar [0..*].

Bodem- & Grondonderzoek

SFR

betreft geen wijzigingsverzoek

Het model is toegelicht en daaruit is gebleken dat dit geen wijzigingsverzoek betreft.

70

BM21 05 00174

TNO

Op het tabblad Grondwaterstandsonderzoek (bij een GMW weergave) wordt nu rechtsboven, bij de buisselectie knop, de waarde van de diepte (hoogte) bovenkant monitoringbuis getoond; het is logischer om daar de positie van de bovenkant filter van de monitoringbuis te tonen

Uitgiftevoorzieningen

BROloket
GLD

2021 Q2

Betreft een verzoek met lage impact en relatief hoge waarde voor de gebruiker.

DL-7050

68

BM21 04 00037

Stichting Wageningen Research

Als beheerder van modellen wil dat bij de Bodemkaart en Geomorfologische kaart bij het klikken op de kaart dat de pop-up niet over het kaartgedeelte valt dat ik wil bekijken

Uitgiftevoorzieningen

BROloket

2021 Q2

De pop up hoort niet 'vast' op het scherm te blijven. Voorheen kon deze met de muis worden verschoven, dit is hersteld.

DL-6797

67

BM21 04 00124

DINO-BRO migratieteam

Als migratieteam willen wij voor de migratie van Gw-standen van DINO naar BRO een “alles-in-één-bericht” voor historische GMN’s ‘a-la GMW’, zodat het mogelijk is om met 1 bericht een historisch GMN te registreren met alle meetpunten ( GMW buis verwijzingen) die na startdatum van het GMN zijn ontstaan.

Grondwatermonitoring

GMN

Bronhouderportaal

2021 Q2

Aanlevering in 1 bericht is valide en waardevol. Dit biedt een oplossing voor meerdere BRO gebruikers (mn leveranciers) en het migratieteam.

BRO-5540

65

BM21 04 00112

Waternet

Verzoek om de BRO-GLD codelijsten 6.2 Meetprocedure en 6.6 Beoordelingsprocedure aan te vullen met waardes die verwijzen naar procedures bij Waternet.

Grondwatermonitoring

GLD

2022 Q3

Valide verzoek met lage impact. Betreft eveneens wijziging van de standaard, wordt opgepakt bij volgende versie GLD.

BROSVO-1093 - GLD uitbreiden waardelijst met protocol Vitens DONE

61

BM21 04 00056

Particulier

Als gebruiker van het BROloket wil ik via een API appelboordata op kunnen vragen.

Uitgiftevoorzieningen

BROloket

2021 Q4

Is opgenomen in backlog BROloket

DL-6974 - ONDERZOEK: REST service voor de appelboor functionaliteit DONE

50

BM21 03 00098

Implementatiesessie B&G

Als gebruiker van de BRO wil ik dat de visualisatie van BHR-GT conform NEN-ISO 14688 is, zodat de visualisatie uniform is aan de gebruikte standaarden in de buitenwereld en herkenbaar is voor mij

Bodem- & Grondonderzoek

BHR-GT

2021 Q3

Dit is een 2e iteratie van de visualisatie voor Geotechnisch onderzoek (boormonsterbeschrijving), om de bronhouder te faciliteren bij de controle van de leveringen. Deze zal naar verwachting niet volledig de NEN-ISO 14688  volgen. 

BRO-6029

49

BM20 12 00056

BM21 03 00011

Klankbordgroep (gebruikersplatform BZK)

Kadaster - PDOK

Als gebruiker van PDOK wil ik dat de manier van downloaden voor de BRO-gegevens gelijk is bij verschillende RO's

Uitgiftevoorzieningen

PDOK

2023 Q1

Structuur geopackages (object sets) harmoniseren staat op backlog. Ander issue is communicatie over verschillende formats, oa modellen: verzoek aan PDOK om toelichting op betreffende pagina te plaatsen.

BRO LV voor alle objecten standaard geworden.

voor PDOK: communicatie via nieuwe stijl website, livegang 13 april 2023.

44

BM21 02 00144

Trefoil

Als gebruiker van het BROloket wil ik graag GMW-PPO documenten (PPO: geeft gehele materiële historie) op kunnen vragen.

Uitgiftevoorzieningen

GMW

BROloket

2021 Q2

Met in gebruikname van REST services is voorzien in de wens

pagina met REST services

43

BM21 02 00060

Provinsje Fryslân

Als gebruiker van het BROloket wil ik geotechnische boringen grafisch getoond zien, zodat ik direct een beeld krijg van de bodemopbouw.

Bodem- & Grondonderzoek

BHR-GT

BROloket

2023 Q3

Valide wens, deze zal in samenhang met vergelijkbare visualisatie-wensen worden opgepakt

DL-6662

40

BM21 02 00014

Trefoil

Koppeling GMW aan booronderzoek. Als meetnetbeheerder wil ik graag in een volgende versie van de GMW-catalogus een optionele relatie op kunnen nemen naar de boorbeschrijving die van desbetreffende put gemaakt is zodat ik de gegevens in samenhang kan opvragen en zien.

Grondwatermonitoring

GMW

2023 Q3

(wettelijke ingang 1 juli 2024)

Besluit om te accepteren is genomen, wijze van invoering wordt onderzocht. Zal worden opgepakt bij een nieuwe versie van de catalogus.CAB

BROK-3318

34

BM21 01 00159

Wageningen Environmental Research

Als gedelegeerd bronhouder wil ik het aanleveren van de drie chemische bepalingen uit de catalogus Tranche 3 (pH, organische stof en organisch koolgehalte) facultatief laten.

Bodem- & Grondonderzoek

SFR

BHR-P

2021 Q2

Is in een werkafspraak verwerkt

werkafspraak bodemkundige chemische analyse SFR en BHR-P

33

BM21 01 00105

Waternet
provincie Noord-Holland

Als dataleverancier wil ik dat er wijziging plaatsvindt betreffende elektroden van geo-ohmkabels. De zoutwachterkabels mogen een maximale diepte van 200 m hebben (catalogus par. 7.6.4). Dit is te ondiep, wij hebben zoutwachters die dieper liggen dan 200 meter.

Grondwatermonitoring

GMW

2023 Q3

(wettelijke ingangsdatum 1 juli 2024)

wordt verwerkt op moment van nieuwe versie gegevenscatalogus

BROK-3295

31

BM21 01 00103

BRO Servicedesk

Als gebruiker van het BHP wil ik mijn autorisaties van mijn e-mailaccount behouden wanneer ik een eHerkenningsaccount krijg, zodat ik dat niet handmatig over hoef te zetten

BRO systeem

Bronhouderportaal

2023 Q3

Dit issue zal worden meegenomen in de optimalisatie van het Bronhouderportaal en toegevoegd worden aan bestaande epic.

bij overzetten systeem naar keycloack vanaf 14 september 2023

28

BM20 12 00130

BRO servicedesk

Als dataleverancier wil ik een gedelegeerde machtiging kunnen sluiten, zodat mijn onderaannemer geen leveringen meer kan doen.

BRO systeem

Bronhouderportaal

2021 Q3

Dit is een functionaliteit die nodig is vanuit de BRO architectuur. Omissie is opgelost.

BRO-5541

26

BM20 12 00124 &BM20 12 00125

Provincie Fryslân
Wageningen Environmental Research

Als bronhouder wil ik dat mijn geautomatiseerde api-leveringen automatisch gecontroleerd en vastgesteld worden, zodat mijn controleur dit niet handmatig hoeft te doen.

BRO systeem

Aanlever API

2021 Q4

Waarde is ruim > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt.

BRO-5542

25

BM20 12 00146

Rijksvastgoedbedrijf

Als gebruiker wil ik de GHG en GLG (gemiddeld hoogste resp. laagste gemeten grondwaterstand) kunnen zien, zodat ik deze informatie kan controleren van de geotechnische boringen.

BRO systeem

Bronhouderportaal

BHR-GT

2021 Q4

Waarde is > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt.

BRO-5543

24

BM20 11 00143

ProRail

Als gebruiker van het bronhouderportaal en BROloket wil ik bij boorbeschrijvingen kunnen zien wat de hoogte van het maaiveld t.o.v. NAP bedraagt, zodat ik deze gegevens kan controleren.

BRO systeem

Bronhouderportaal

BROloket

2023 Q4

Waarde is > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt.

Volgt met de release van het verbeterde uitgifteloket in Q4 2023

BROK-3308

20

BM20 11 00170

Gemeente Eindhoven

Als gebruiker van het bronhouderportaal wil ik verduidelijking in de terminologie/dat er andere termen gebruikt gaan worden bij het aanleveren van gegevens, zodat deze voor mij logisch zijn

BRO systeem

Bronhouderportaal

2021 Q1

Is geen wijzigingsverzoek gebleken, na toelichting op terminologie.

17

BM 20 11 00002

Team standaardisatie BRO programma

Redactionele lijst op catalogus versie 2.0

Bodem- & Grondonderzoek

BHR-GT

2023 Q3

betreft Z-wijzigingen op de standaard, redactionele punten die bij volgende juridische versie van catalogus worden doorgevoerdCAB

BROK-3248

11

BM20 09 00020

Provincie Noord Holland

Als bronhouder wil ik een label toe kunnen voegen aan een RO waarmee ik aan de buitenwereld aangeef dat ze nog niet compleet zijn (bijvoorbeeld het label 'in transitie').

BRO systeem

Bronhouderportaal

2021 Q3, via uitstel aanleverplicht

Door het uitstel dat de bronhouders/ meetnetbeheerders hebben gekregen tot  1 juli resp.1 oktober 2021, is dit verzoek niet meer actueel.

10

BM20 09 00020

Provincie Noord Holland

Als bronhouder wil ik geen terugmeldingen ontvangen op een GAR en GLD die Afgekeurd, Onbeslist of Onbekend als QCstatus hebben, omdat ik al weet dat deze niet goed zijn.

Grondwatermonitoring

GLD

GAR

2021 Q3, via uitstel aanleverplicht

Door het uitstel dat de bronhouders/ meetnetbeheerders hebben gekregen tot  1 juli resp.1 oktober 2021, is dit verzoek niet meer actueel.

7

BM20 09 00160

Prorail

Als controleur wil ik een visualisatie zien van een geotechnische boormonsterbeschrijving in het bronhouderportaal, zodat ik weet of ik de levering kan goedkeuren.

Bodem- & Grondonderzoek

BHR-GT

2020 Q4

1e iteratie van deze visualisatie was onderdeel van de release december 2020 voor Geotechnisch booronderzoek

BRO-3147

6

BM20 10 00002

Wageningen Environmental Research

Als dataleverancier (van SFR en BHR-P) wil ik een duidelijk protocol voor het wijzigen van standaarden.

Bodem- & Grondonderzoek

SFR

BHR-P

2021 Q1

Is als vraag behandeld. Blokkerende issues zijn meegenomen in de werkafspraak; voor toekomstige wensen is het BRO wijzigingsproces bedoeld

1

BM20 09 00159

Stichting
Waternet

Als meetnetbeheerder wil ik dat het GMW-attribuut '7.7.1 lengte ingeplaatst deel' een waardebereik krijgt van 1 tot 200 meter, zodat ik ingeplaatste stijgbuisdelen < 50 mtr kan registreren

Grondwatermonitoring

GMW

2023 Q3

(ingang 1 juli 2024)

Relevante eis met waarde voor meerdere gebruikers. Gaat om wijziging op de standaard: wordt samen met andere wensen op de standaard van GMW bij volgende juridische versie van GMW geg. catalogus doorgevoerd

BROK-3300JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.