Skip to main content
Skip table of contents

Gebruikers beheren

Voor Gebruikersbeheerder

Let op: Deze pagina is voor gebruikers met de rol van Gebruikersbeheerder.

Wat kun je doen?

  • Een gebruiker toevoegen
  • Rollen toewijzen aan gebruikers
  • Rollen verwijderen bij gebruikers
  • Een gebruiker verwijderen


Een gebruiker toevoegen

Als Gebruikersbeheerder kun je e-mailaccounts aanmaken in het Bronhouderportaal voor jouw collega's die niet beschikken over een eHerkenning 2+ account. Indien de collega in moet kunnen loggen via eHerkenning, dan moet de eHerkenningsbeheerder van de organisatie dat voor de medewerker regelen.


Open het Bronhouderportaal en ga naar het Hoofdmenu door de blauwe balk met daarin "Mijn organisatie" open te klikken.

Kies hier voor de menu-optie Gebruikers beheren

Als er veel gebruikers zijn, dan moet je naar beneden scrollen voordat je de mogelijkheid ziet om een gebruiker toe te voegen.

Kies de knop +Voeg een gebruiker met een e-mailaccount toe.

Vul nu de naam en het e-mailadres van de collega in.

Dit mag alleen een e-mailadres van de bronhouderorganisatie zijn. Persoonlijke e-mailadressen of e-mailadressen van andere organisaties zijn niet toegestaan.

Kies voor Opslaan.

De betreffende collega krijgt nu een e-mailbericht met een actievatielink voor het account. Deze activatielink is 48 uur geldig, zorg er dus voor dat je collega direct gebruik maakt van de activatielink.


Rollen toewijzen aan gebruikers

In het tabblad "Gebruikers beheren" kun je rollen toewijzen aan gebruikers. Klik op de gebruiker waarvoor je rollen wilt toevoegen. Je kunt de rol van projectbeheerder en de rol van co√∂rdinator toewijzen. Een gebruiker kan ook beide rollen hebben.

Een projectbeheerder kan projecten aanmaken.

Een co√∂rdinator kan alle bestaande projecten inzien, maar niet aanpassen.


Rollen verwijderen bij gebruikers

Open het Bronhouderportaal en ga naar het Hoofdmenu door de blauwe balk met daarin "Mijn organisatie" open te klikken.

Kies voor menu-optie: Gebruikers beheren.

Klik op de betreffende gebruiker

Selecteer de knop: Verwijderen


Een gebruiker verwijderen

Open het Bronhouderportaal en ga naar het Hoofdmenu door de blauwe balk met daarin "Mijn organisatie" open te klikken.

Kies voor menu-optie: Gebruikers beheren.

Klik op de gebruiker die je wilt verwijderen. Er opent nu een menu.

Selecteer de menu-optie: Gebruiker verwijderen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.