Skip to main content
Skip table of contents

GAR Inname voorbeeldberichten

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

Deze berichten komen overeen met de GAR berichtencatalogus 1.1.1


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.