Skip to main content
Skip table of contents

EPL Voorbeeldberichten Inname

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

De voorbeeldberichten ondersteunen hetgeen beschreven staat in de EPL berichtencatalogus innamewebservice

File Modified

XML File 01_EPL_PublicationLicence.xml

Nov 01, 2023

XML File 02_EPL_AdjustmentGranting.xml

Nov 01, 2023

XML File 03_EPL_FinalisationGranting.xml

Nov 01, 2023

XML File 04_EPL_PublicationAmendment.xml

Nov 01, 2023

XML File 05_EPL_ClosureAmendment.xml

Nov 01, 2023

XML File 06_EPL_AmendmentLicence.xml

Nov 01, 2023

XML File 07_EPL_PublicationTermination.xml

Nov 01, 2023

XML File 08_EPL_ClosureTermination.xml

Nov 01, 2023

XML File 09_EPL_TerminationLicence.xml

Nov 01, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.