Skip to main content
Skip table of contents

EPC Uitgifte voorbeeldberichten

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

De onderstaande tabel bevat een aantal voorbeeldberichten van de EPC SOAP uitgiftewebservice. Hun doel en/of inhoud kan als volgt worden samengevat:

 • 00_DC_Request_BoundingBox.xml:
  Verzoek tot uitgifte van kengegevens (m.a.w. een zoek opdracht) van registratieobjecten die binnen een rechthoekig gebied en een zoutcaverne zijn.
 • 01_DC_Request_Cirkel.xml:
  Verzoek tot uitgifte van kengegevens (m.a.w. een zoek opdracht) van registratieobjecten die binnen een cirkelvormig gebied en een mijnstelsel zijn.
 • 02_DC_Request_Cirkel_error
  Verzoek tot uitgifte van kengegevens (m.a.w. een zoek opdracht) met een gebruikersfout in het bericht.
 • 03_DC_ResponseXxx .. 05_DC_ResponseXxx
  Diverse antwoorden op het verzoek tot uitgifte van kengegevens met verschillende vormen van een foutmelding.
 • 06_DC_ResponseLevering.xml:
  Antwoord op het verzoek tot uitgifte van kengegevens met daarin de kengegevens van de registratieobjecten die voldoen aan een zekere DispatchCharacteristicsRequest (zoekopdracht).
 • 07_DO_Request.xml
  Verzoek tot uitgifte van alle geregistreerde objectgegevens van een registratieobject met een bepaalde BRO-ID.
 • 08_DO_Response_BRO_DO
  Antwoord op het verzoek tot uitgifte van objectgegevens met daarin de geregistreerde objectgegevens van een registratieobject dat uit registratie is genomen en die aan een afnemer worden verstrekt die niet tevens bronhouder of dataleverancier is van het registratieobject.
 • 09_DO_Response_Rejection
  Antwoord op het verzoek tot uitgifte van objectgegevens met een foutmelding.
 • 10_EPC_PPO_DP_Borehole.xml - 13_EPC_PO_Borehole.xml
  Diverse antwoorden op het verzoek tot uitgifte van objectgegevens met daarin de geregistreerde objectgegevens van een over een boorgat.
 • 20_EPC_PPO_DP_MiningSystem.xml - 23_EPC_PO_MiningSystem.xml
  Diverse antwoorden op het verzoek tot uitgifte van objectgegevens met daarin de geregistreerde objectgegevens van een over een mijnstelsel.
 • 30_EPC_PPO_DP_SaltCavern.xml - 33_EPC_PO_SaltCavern.xml
  Diverse antwoorden op het verzoek tot uitgifte van objectgegevens met daarin de geregistreerde objectgegevens van een over een zoutcaverne.

Zie de EPC berichtencatalogus uitgiftewebservice voor nadere informatie.

File Modified

XML File 00_DC_Request_BoundingBox.xml

Nov 01, 2023

XML File 01_DC_Request_Cirkel.xml

Nov 01, 2023

XML File 02_DC_Request_Cirkel_error.xml

Nov 01, 2023

XML File 03_DC_ResponseAfwijzing.xml

Nov 01, 2023

XML File 04_DC_ResponseParseFault.xml

Nov 01, 2023

XML File 05_DC_ResponseSoapFault.xml

Nov 01, 2023

XML File 06_DC_ResponseLevering.xml

Nov 01, 2023

XML File 07_DO_Request.xml

Nov 01, 2023

XML File 08_DO_Response_BRO_DO.xml

Nov 01, 2023

XML File 09_DO_Response_Rejection.xml

Nov 01, 2023

XML File 10_EPC_PPO_DP_Borehole.xml

Nov 01, 2023

XML File 11_EPC_PPO_Borehole.xml

Nov 01, 2023

XML File 12_EPC_PO_DP_Borehole.xml

Nov 01, 2023

XML File 13_EPC_PO_Borehole.xml

Nov 01, 2023

XML File 20_EPC_PPO_DP_MiningSystem.xml

Nov 01, 2023

XML File 21_EPC_PPO_MiningSystem.xml

Nov 01, 2023

XML File 22_EPC_PO_DP_MiningSystem.xml

Nov 01, 2023

XML File 23_EPC_PO_MiningSystem.xml

Nov 01, 2023

XML File 30_EPC_PPO_DP_SaltCavern.xml

Nov 01, 2023

XML File 31_EPC_PPO_SaltCavern.xml

Nov 01, 2023

XML File 32_EPC_PO_DP_SaltCavern .xml

Nov 01, 2023

XML File 33_EPC_PO_SaltCavern.xml

Nov 01, 2023JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.