Skip to main content
Skip table of contents

EPC Inname voorbeeldberichten

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

Het doel van de voorbeeldberichten staat beschreven  in de EPC berichtencatalogus innamewebservice

Samenhang

Een EPC mijnbouwconstructie is aangelegd of wordt gebruikt onder een zekere mijnbouwwetvergunning. Deze EPL gegevens moeten aanwezig zijn in de LV-BRO voordat de gegevens van een EPC kunnen worden aangeboden.

Daarnaast wordt een zoutcaverne, als een van de vormen van een mijnbouwconstructie, ontsloten door één of meerdere boortrajecten. Deze EPC gegevens van een boorgat moeten aanwezig zijn in de LV-BRO voordat de gegevens van een EPC zoutcaverne kunnen worden aangeboden.

De onderstaande tabel bevat een extra EPL voorbeeldbericht, zodat in onderlinge samenhang de EPC voorbeeldberichten gevalideerd kunnen worden:

  • 01_EPL_StartRegistration.xml: registreert een mijnbouwwetvergunning in het kader waarvan een mijnbouwconstructie kan worden aangelegd of gebruikt.

File Modified

XML File 10_EPC_StartRegistrationBorehole.xml

Nov 01, 2023

XML File 11_EPC_AddBoreholeSegment.xml

Nov 01, 2023

XML File 12_EPC_OwnerChanged.xml

Nov 01, 2023

XML File 13_EPC_LegalStatusChanged.xml

Nov 01, 2023

XML File 14_EPC_EndRegistration.xml

Nov 01, 2023

XML File 20_EPC_StartRegistrationMiningSystem.xml

Nov 01, 2023

XML File 21_EPC_MiningSystemExtended.xml

Nov 01, 2023

XML File 22_EPC_MiningSystemChanged.xml

Nov 01, 2023

XML File 30_EPC_StartRegistrationSaltCavern.xml

Nov 01, 2023

XML File 31_EPC_CavernContourChanged.xml

Nov 01, 2023


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.