Skip to main content
Skip table of contents

CPT uitgifte voorbeeldberichten

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

File Modified

XML File dispatchCharacteristicsRequest.xml

Nov 01, 2023

XML File dispatchCharacteristicsResponseRejectionCriterionError.xml

Nov 01, 2023

XML File dispatchDataRequest.xml

Nov 01, 2023

XML File dispatchDataResponseRejection.xml

Nov 01, 2023

XML File parseFault.xml

Nov 01, 2023

XML File soapFault.xml

Nov 01, 2023
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.