Skip to main content
Skip table of contents

CPT inname voorbeeldberichten

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

File Modified

XML File CPT_registrationRequest.xml

Nov 01, 2023

XML File CPT_correctionRequest.xml

Nov 01, 2023JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.