Skip to main content
Skip table of contents

Conflicten op basis van attribuutgelijkheid


Bij een aantal businessregels in het innamehandboek is gesteld dat attributen van waarden moeten wijzigen bij een volgende gebeurtenis. Zo is het volgende gesteld in het hoofdstuk "GMW-Maaiveld" positie met betrekking tot het attribuut "maaiveld":  "De waarde van het gegeven moet afwijken van de waarde in de registratie ondergrond.". Merk op, bij "GMW-Maaiveld-inmeten" is dit niet verplicht.

In het scenario hier beneden, het aanbieden an een put-met-geschiedenis registratieverzoek (ten behoeve van archiefmigratie) is een fout gemaakt. Deze fout is rood gemarkeerd. Er is een correctie uitgevoerd om een vergeten "GMW-Maaiveld" in te voegen op de tijdlijn. Echter, de waarde van het maaiveld is niet gewijzigd in de materiƫle historie.


Dergelijke fouten kunnen ook plaatsvinden wanneer gebeurtenissen op de tijdlijn worden verwijderd (delete). Het weghalen van een gebeurtenis in een tijdlijn kan leiden tot een situatie waarop op een specifiek attribuut geen wijziging plaatsvindt doordat het opvolgende attribuut en het voorliggende attribuut dezelfde waarde krijgen. Dit is geschetst hier beneden.


Fouten kunnen op deze manier ook optreden door andere operaties. Bijvoorbeeld door het verplaatsen van een gebeurtenis op de tijdlijn (move), het vervangen van een gebeurtenis (replace) en door het aanvullen met conflicterende gegevens.

Ook kunnen fouten optreden op andere attributen. Hieronder is weergegeven wat er gebeurt bij een conflicterend attribuut "onderhoudende instantie".

 

Attributen van het type meetwaarde, waarden (uit een waardelijst) en string (zoals kamer-van-koophandelnummers) in putgegevens, buisgegevens en elektrodegegevens kunnen dit soort conflicten vertonen. Bij buisgegevens en elektrodegegevens geld wel dat ze in dezelfde buis of elektrode moeten plaatsvinden.
Bij een aantal businessregels in het innamehandboek is gesteld dat attributen van waarden moeten wijzigen bij een volgende gebeurtenis. Zo is het volgende gesteld in het hoofdstuk "GMW-Maaiveld" positie met betrekking tot het attribuut "maaiveld":  "De waarde van het gegeven moet afwijken van de waarde in de registratie ondergrond.". Merk op, bij "GMW-Maaiveld-inmeten" is dit niet verplicht.

In het scenario hier beneden, het aanbieden an een put-met-geschiedenis registratieverzoek (ten behoeve van archiefmigratie) is een fout gemaakt. Deze fout is rood gemarkeerd. Er is een correctie uitgevoerd om een vergeten "GMW-Maaiveld" in te voegen op de tijdlijn. Echter, de waarde van het maaiveld is niet gewijzigd in de materiƫle historie.


Dergelijke fouten kunnen ook plaatsvinden wanneer gebeurtenissen op de tijdlijn worden verwijderd (delete). Het weghalen van een gebeurtenis in een tijdlijn kan leiden tot een situatie waarop op een specifiek attribuut geen wijziging plaatsvindt doordat het opvolgende attribuut en het voorliggende attribuut dezelfde waarde krijgen. Dit is geschetst hier beneden.


Fouten kunnen op deze manier ook optreden door andere operaties. Bijvoorbeeld door het verplaatsen van een gebeurtenis op de tijdlijn (move), het vervangen van een gebeurtenis (replace) en door het aanvullen met conflicterende gegevens.

Ook kunnen fouten optreden op andere attributen. Hieronder is weergegeven wat er gebeurt bij een conflicterend attribuut "onderhoudende instantie".

 

Attributen van het type meetwaarde, waarden (uit een waardelijst) en string (zoals kamer-van-koophandelnummers) in putgegevens, buisgegevens en elektrodegegevens kunnen dit soort conflicten vertonen. Bij buisgegevens en elektrodegegevens geld wel dat ze in dezelfde buis of elektrode moeten plaatsvinden.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.