Skip to main content
Skip table of contents

BRO life cycle registratieobjecten

BRO life cycle management

Alle versies van de registratieobjecten binnen de BRO hebben een looptijd, de life cycle. Bestaande versies van de software worden onderhouden en bugs worden opgelost. Daarnaast zullen er grote aanpassingen nodig zijn, denk aan een omvangrijke wijziging van de gegevensstandaard of toevoeging van substantiƫle functionaliteit. Een dergelijke aanpassing zorgt voor een nieuwe versie, welke ook impact kan hebben op gebruikers van de BRO en hun systemen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.