Skip to main content
Skip table of contents

BHR-P voorbeeldberichten innameservice

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

Het voorbeeldbericht registrationRequest (innameverzoek) voegt de gegevens van een nieuw bodemkundig booronderzoek toe aan de LV-BRO, bestaande uit de algemene gegevens en de boormonsterbeschrijving. Het voorbeeldbericht correctionRequest (correctieverzoek) vervangt de geregistreerde gegevens van hetzelfde bodemkundig booronderzoek, bestaande uit met name de boormonsteranalyse.

File Modified

XML File registrationRequest.xml

Nov 01, 2023

XML File correctionRequest.xml

Nov 01, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.