Skip to main content
Skip table of contents

BHR-GT voorbeeldberichten uitgifte

Deze voorbeeldberichten zijn onderdeel van de documentatie van BHR-GT versie 2.1 en zijn gevalideerd tegen de XSD van versie 2.1 van de uitgifteservice.

Twee van de onderstaande voorbeeldberichten BHR_GT_1.0_xxx zijn onderdeel van de documentatie van BHR-GT versie 1.1, die nog tot 1 januari 2022 in Productie staat. Deze bijlagen zijn voorzien van versienummer 1.1

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

File Modified

XML File BHRGT_1.1_dispatchDataRequest.xml

Nov 01, 2023

XML File DC_Request_BoundingBox.xml

Nov 01, 2023

XML File DC_Request_Cirkel.xml

Nov 01, 2023

XML File DC_Request_Cirkel_error.xml

Nov 01, 2023

XML File DC_ResponseAfwijzing.xml

Nov 01, 2023

XML File DC_ResponseLevering.xml

Nov 01, 2023

XML File DC_ResponseParseFault.xml

Nov 01, 2023

XML File DC_ResponseSoapFault.xml

Nov 01, 2023

XML File DO_Request.xml

Nov 01, 2023

XML File DO_ResponseAfwijzing.xml

Nov 01, 2023

XML File DO_ResponseBHR_GT_O_DP.xml

Nov 01, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.