Skip to main content
Skip table of contents

BHR-GT voorbeeldberichten inname

De voorbeeldberichten BHR_GT_1.0_xxx zijn onderdeel van de documentatie van BHR-GT versie 1.1, die nog tot 1 januari 2022 in Productie staat. De berichten zijn volledig gevalideerd tegen versie 1.0.

De voorbeeldberichten BHR_GT_2.1_xxx zijn onderdeel van de documentatie van BHR-GT versie 2.1, die vanaf 1 januari 2021 in productie staat. De berichten zijn volledig gevalideerd tegen de laatste versie 2.1. 

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.