Skip to main content
Skip table of contents

Bestanden aanleveren (Leveranciers)

Om bestanden aan te kunnen leveren heb je in het Bronhouderportaal een Aanlevermachtiging nodig.

Wat kun je doen?

Als je zelf de bestanden gaat aanleveren kun je in het Bronhouderportaal de volgende acties uitvoeren:

  • Bestanden aanleveren
  • De aanlevering bekijken

Bestanden aanleveren

Log in op het Bronhouderportaal.

Ga naar de betreffende machtiging.

Je kunt via de filteroptie filteren op machtigingen per organisatie.

Je kunt aanvinken of je de omschrijving van het project wilt zien. Dit kan behulpzaam zijn bij het vinden van de juiste machtiging als er meerdere machtigingen zijn van dezelfde organisatie.

Open een machtiging door erop te klikken.

Kies de menu-optie: +Voeg een nieuwe levering toe.

Het Uploadscherm wordt nu geopend.

Vul een toelichting in, indien gewenst.

Vul een label in, indien gewenst.

Kies Selecteer bestanden of sleep bestanden in het daarvoor bedoelde venster.

De bestanden staan nu klaar om te worden aangeleverd. 

Kies de menu-optie: Maak nieuwe levering aan.


Een levering bekijken

Voor de beschikbare mogelijkheden zie: Levering bekijken.


Aandachtspunten

Controle op bronhouder

Het veld "delivery accountable party" (bronhouder) in het brondocument:

    • Mag slechts leeg zijn als de bronhouder tevens optreedt als dataleverancier;
    • Wordt gecontroleerd tegen de door de bronhouder afgegeven machtiging.

Er volgt een foutmelding als aan deze voorwaarden niet voldaan is.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.