Skip to main content
Skip table of contents

Beschikbare BRO-versies model WDM

Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM) is vanaf 1 januari 2022 beschikbaar via de beide uitgifteportalen BRO PDOK en broloket. Via onderstaand schema is te zien welke leveringen beschikbaar zijn geweest in het verleden (van-tot) en welke levering actueel beschikbaar is.

'Oude leveringen' zijn opvraagbaar via support@broservicedesk.nl.

Versie standaard

(gegevenscatalogus)

versie model

BRO IDgeldigheidsperiode
vantot
1.0V2021-1WDM00000000000115 oktober 202123 december 2021

V2021-2 WDM00000000002123 december 202113 december 2022
1.1V1.2-1, levering september 2022WDM00000000004113 december 202227 juli 2023

2023-02WDM00000000006127 juli 2027beschikbaar

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.