Skip to main content
Skip table of contents

Afgewezen BRO wijzigingsverzoeken

In dit overzicht zijn de afgewezen BRO wijzigingsverzoeken opgenomen.

Bijgewerkt: 11 december 2023

volgnr

Meldingsnummer

BRO servicedesk

Melder
Wijzigingsverzoek
Domein of voorziening
Registratieobject of BRO onderdeel
Status

Beslisniveau

Besluit

Argumentatie
Link BRO backlog 

267


BM23 11 00354
Waterschap Aa en MaasAls Bronhouder wil ik meetwaarden aanleveren als een object in onderzoek is.

Zodat leveringen kunnen door blijven lopen en ik geen handmatige acties hoe uit te voeren.

Bij automatische bulk aanleveringen.
BRO systeemBronhouderportaalafgehandeldcabniet geaccepteerdToepassen van de wens zou ingaan tegen het in de BRO toegepaste principe van 'eenheid van levering' en zou veel extra administratieve complexiteit veroorzaken. De oplossing voor deze vraag is om aanvullingen op te schorten totdat het object weer 'uit onderzoek' is.

266


BM23 10 00511
Rijkswaterstaat

Als projectbeheerder

Wil ik bij reeds gedane leveringen de Labels en Externe referentie leverancier in bulk aan kunnen passen

Omdat ik dit anders handmatig moet doen voor een grote hoeveelheid leveringen

BRO systeemBronhouderportaalAfgehandeldcabniet geaccepteerdHet is niet mogelijk om via de API labels toe te voegen aan gedane leveringen. Dit kan wel gedaan worden via de User Interface van het Bronhouderportaal. De inschatting is dat het maken van functionaliteit in de API hiervoor een behoorlijke inspanning vergt. De vraag naar deze functionaliteit is niet hoog genoeg om dit verzoek te honoreren.
263
BM23 11 00189
TNO

Als gebruiker van de BRO-modellen

Wil ik weten wat het bestandsformaat is van een uitgepakt model

Omdat ik anders niet weet hoe veel schijfruimte ik nodig heb om het model uit te pakken

BRO Modellenalle 6 modellenafgehandeldcabniet geaccepteerd

Een indicatie van de bestandsomvang van het model wordt aangegeven door de omvang van de ZIP-file.

Het verzoek letterlijk technisch uitvoeren zal een zeer hoge impact hebben. Daarbij is dit de eerste gebruikersvraag. Wat evt mogelijk zou zijn, is om het formaat in de toelichting aan te geven. 


262
BM23 10 00507
Rijkswaterstaat

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik in het tabblad 'Transacties' de mogelijkheid om te kunnen filteren op Objecttype en op Levering-ID

BRO systeemBronhouderportaalafgehandeldcabniet geaccepteerdFiltering op RO type is mogelijk. Filtering op project is niet mogelijk omdat dit informatie is die van belang is voor de aanlevering en alleen in het transactieregister is geregistreerd. Bij uitgifte bestaat het concept van project-ID niet meer.
261
BM23 10 00507
Rijkswaterstaat

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik in het tabblad 'Bekijken' het project 'ID/kenmerk' kunnen filteren en als kolom kunnen selecteren.

BRO systeemBronhouderportaalafgehandeldcabniet geaccepteerdFiltering op RO type is mogelijk. Filtering op project is niet mogelijk omdat dit informatie is die van belang is voor de aanlevering en alleen in het transactieregister is geregistreerd. Bij uitgifte bestaat het concept van project-ID niet meer.
258
BM23 10 00509
RWSMogelijkheid om onder tabblad ‘Aanleveren’ onder ‘Projectgegevens‘ ook “Object-ID Bronhouder” te tonen, én het ook mogelijk te maken om deze na een aanlevering aan te kunnen passen door de bronhouderBRO systeemBronhouderportaalafgehandeldcabniet geaccepteerd

Object ID is geen project ID maar een unieke identificatie van het object. Het verzoek zou deze relatie wijzigen met impact voor alle bronhouders.


249
BM23 08 00491Bro Registratie beheer

Voor het registratiebeheer van de BRO is het wenselijk dat er tooling komt om maaiveldhoogtes te kunnen controleren aan de hand van het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Als output zit ik te denken aan o.a.:

- BRO-ID

- maaiveld van het object in de BRO

- NAP hoogte volgens het AHN op dezelfde locatie

- Afwijking tussen maaiveld BRO en AHN

- Bronhouder

- Dataleverancier

- Datum(s) om rekening te houden met veranderingen in het landschap


RegisterbeheerafgehandeldCABniet geaccepteerdTooling om kwaliteit van data te kunnen controleren door de bronhouder zijn voorzien. Hiermee kunnen we de bronhouder ondersteunen bij de taakuitvoering. Deze voorzieningen zullen eerst voor de registerbeheerder in de RBA beschikbaar komen. Om hiermee in de volle breedte naar de inhoud van de BRO te kunnen kijken.meerdere stories die onder 'mijn BRO' en 'RBA' vallen, zie BRO beheerplan.
228

BM23 05 00401

Waterschap Aa en Maas

Als bronhouder van BRO gegevens

wil ik dat iedere nacht de totale inhoud van de BRO productieomgeving (BHP en LVBRO) wordt gekopieerd naar de demo-omgeving,

zodat ik of mijn dataleverancier daarin correcties en aanvullingen kan testen, waarbij ik projectnamen en leveringsID's en de BRO-IDs van betreffende registratieobjecten uit de BRO productieomgeving kan gebruiken.


Demo-omgeving BronhouderportaalafgehandeldcabafgewezenOm aan de wens te kunnen voldoen kan in de huidige situatie gebruik worden gemaakt van de validatieservice. De demo omgeving is juist bedoeld voor gebruikers om met eigen ingevoerde data testen uit te voeren en duplicatie vanuit de productieomgeving zou. Duplicatie zou dit proces juist tegen gaan. 
227

BM23 05 00225

Stichting Deltares

Als data-afnemer van PDOK

Wil ik dat de naam van de bronhouder opgenomen is in de data

Zodat de vertaling van KvK-nummer naar organisatienaam niet door iedere data-afnemer afzonderlijk gedaan hoeft te worden


PDOKafgehandeldcabafgewezen

Het principe van de basisregistratie is om gegevens te koppelen. KvK nr is een sleutel naar een naam die op dat moment valide is. Dupliceren van data gaat juist tegen dit basisprincipe in.

Op het handelsregister is een API beschikbaar om de koppeling te maken.


220

BM23 03 00059

Eijkelkamp Soil & Water B.V.Wijzigingsverzoek: als dataleverancier wil ik niet-geaccordeerde leveringen kunnen verwijderen (nu kan alleen de bronhouder dat).
Bronhouderportaalafgehandeldcabniet accepteren, Bronhouder blijft verantwoordelijk voor de levering en dient in control te blijven. Alleen toestaan als levering niet valide blijkt te zijn na validatie.
218

BM23 03 00263

Verbelco

Omdat TNO de enige partij is die kan controleren of een ingevuld NITG-putnummer ook in DINO stond zou ik willen voorstellen om bij het testen van de validiteit van een XML-putbericht ook daarop direct inhoudelijk te toetsen. En niet alleen syntactisch.

TNO is eigenlijk een soort bronhouder voor het voormalige DINO GQN. En als je achteraf dit soort fouten uit de aangeleverde BRO gegevens kunt halen, moet dat natuurlijk ook vooraf kunnen. Dat is wél zo prettig voor een gegevensleverancier (en de bronhouder).


GMWafgehandeldcabniet geaccepteerdDe BRO-organisatie is niet verantwoordelijk voor de (te registreren) inhoud van de BRO registratieobjecten ( los van validatie van de standaarden). Het inhoudelijk toetsen van een geldige (lees: 'in DINO bestaande' ) NITG code van een GMW valt daarom buiten  de scope van de door de BRO-organisatie geboden inname-functionaliteit. Het toetsen van geldige inhoud zal bij het genereren van de brondocumenten, dus voorafgaand aan het aanleveren aan het Bronhouderportaal, dienen plaats te vinden.
217

BM23 03 00261

Provincie Noord-BrabantWilt u in csv of andere bestanden de KOMMA als decimaal teken gebruiken. De huidige punt (bv 4.58) wordt niet herkent door Excel en dan is weer een extra bewerking nodig om bestand te kunnen gebruiken.
Uitgifteafgehandeldcabniet geaccepteerdDe BRO volgt de Internationale norm RFC 4180 bij het realiseren van deze bestanden.
216

BM23 03 00255

BRO Registratiebeheerder

Als gebruiker van BRO-gegevens

Wil ik dat registratieobjecten die uit registratie zijn genomen ook opgenomen zijn in de PDOK geopackages

Zodat ik weet waarom bepaalde registratieobjecten (BRO-ID's) niet meer beschikbaar zijn


PDOKafgehandeldcabniet geaccepteerd

Deze gegevens kunnen we niet opnemen in de Geopackage.

Ze zijn wel via een REST uitgifteservice op te vragen.


214

BM23 02 00310

Provincie Zeeland

Als gebruiker van het BROloket/REGISII

Wil ik een dynamische kleurschaling zien bij de top- of basisdiepte van een formatie (na het maken van een dwarsdoorsnede)

Omdat voor de meeste formaties in Zeeland de regionale top weinig boven NAP ligt en dus een groot deel van de kleurschaal onbenut blijft.


BROloket

REGISII

afgehandeldcabniet geaccepteerdHet inbouwen van de keuze betekent extra complexiteit waar niet voor gekozen is bij het opzetten van deze relatief simpele viewer op het BROloket. Een dynamische kleurschaal zal dan ook niet gebouwd worden in het BROloket.Het is wel mogelijk om de modelgegevens op te halen en lokaal op eigen computer te bekijken in een GIS-programma of specifieke viewer

212

BM23 01 00370

Aveco de Bondt

Als dataleverancier

Wil ik een exportfuctie waarmee ik de toegekende BRO-ID's foutloos kan verwerken


Bronhouderportaalafgehandeldcabniet geaccepteerdIn overleg met melder is geconcludeerd dat met de huidig beschikbare voorzieningen aan de gevraagde informatiebehoefte van melder wordt voorzien. De basisgedachte van dit verzoek wordt meegewogen bij toekomstige oplossingen tav rapportages uit de BRO.
211

BM23 02 00046

Artesia B.V.

Als data-afnemer

Wil ik het gewenste meet-interval mee kunnen geven in mijn verzoek

Zodat de hoeveelheid data die ik opvraag beperkt blijft


REST API GLDafgehandeldcab

niet geaccepteerdHet is de beheerder van een basisregistratie niet toegestaan om selecties te maken en daarmee selectief te zijn in het uitgeven van data uit die registratie. Om die reden kunnen wij dit verzoek niet in de letterlijke zin honoreren. Wel werken wij aan mogelijkheden voor de bronhouder om zelf te kunnen selecteren bij het ophalen van gegevens, via REST services. Wij gaan dit verzoek in de betreffende stories meewegen.


Story
 - GLD: nieuwe operatie om samenvatting (observaties + begin/eind) op te vragen uit REST service in JSONDONEStory
 - GLD: nieuwe operatie om observatie op te halen uit REST service in bestaande XMLDONE
209

BM23 02 00020

Provincie Fryslan

Als bronhouder wil ik per project meerdere machtigingen kunnen aanmaken, bijv. om aan te leveren, zodat ik machtigingen kan clusteren in een project (bijv. weg- of vaarweg).

Daarnaast wil ik als bronhouder  bij de gemachtigde het opdrachtnummer en de projectomschrijving kunnen aangeven.


Bronhouderportaal

afgehandeldcabniet geaccepteerdHet Bronhouderportaal gaat in de nieuwe situatie uit van één machtiging per project per dataleverancier. De oplossing voor dit verzoek is om te managen op projectniveau, niet op machtigingen-niveau.
205BM23 01 00502Rijkswaterstaat

Verzoek 3: directe mailing vanuit BHP

als er een levering open staat zou je direct de rolhouder willen mailen met een overzichtje (zoals die vrijdags altijd in mijn mail verschijnt)

en misschien ook wel de leverancier als dat opportuun is b.v. bij controle op dubbelingen.


Bronhouderportaalafgehandeldcabniet geaccepteerdIn het Bronhouderportaal is geen functionaliteit voorzien waarmee in communicatie wordt voorzien. Gebruikers kunnen dmv notificaties berichten ontvangen vanuit het BHP.
204BM23 01 00501Rijkswaterstaat

Verzoek 2: betreft een soort managementsamenvatting bij inloggen

1. Hier zou ik bv. graag willen zien welke projecten afgelopen x weken/ afgelopen maand data heeft aangeleverd

2. de laatste stand van zaken t.a.v. openstaande leveringen, hiermee zou je kunnen sturen op de 20dagen. Bv. Project x heeft als 15 dagen open staande leveren. Luxe hierbij zou zijn dat ook de rol/naam rolhouder direct inbeeld komt (dus de interne controleur of bronhouder afhankelijk van welke fase de levering zich bevind)

IS dit onderdeel van mijnBRO?? hier zouden wij dan vanuit RWS over willen doorspreken met bv. Sjaak


Bronhouderportaalafgehandeldcabniet geaccepteerd (in de gevraagde uitvoering)Dit verzoek past bij verdere invulling van functionaliteit voor notificaties. Dit staat op de backlog voor doorontwikkeling van het BHP en wij gaan deze wens daarin in overweging nemen. Hopelijk kunnen we hiermee (een deel ) van de wens vervullen.


Story
 - BHP: Teller met openstaande acties in hoofdschermDONE


203BM23 01 00500Rijkswaterstaat

Verzoek 1: onder organisatie, gebruiksbeheren

1. ik zou willen dat alle rollen worden aangegeven bij de verschillende accounts (iemand kan bronhouder van meerdere projecten zijn)

2. Ik zou graag de betreffende projecten onder het uitklap knopje willen zien

3. is zou graag een hyperlink hebben naar het betreffende project

N.b. Sjaak heeft ook aangegeven om mij eens met zijn team te bevragen on the fly over verbeterpunten HBP.


Bronhouderportaalafgehandeldcabniet geaccepteerd (in de gevraagde uitvoering)Dit verzoek gaat in op functionaliteit binnen het BHP die wij op langere termijn verder ontwikkelen. Op het moment dat wij dit werk gaan voorbereiden (refinen) gaan wij deze wensen in overweging nemen en de melder betrekken  dmv feedback


Story
 - BHP: organisatie van projectenTO DO


202

BM23 01 00487

Trefoil Hydrology

- Het gegeven is alleen aanwezig wanneer de put geregistreerd was in de registratie DINO.


In praktijk komt het echter voor dat een boorbeschrijving die van een put gemaakt is WEL in DINO geregistreerd is, terwijl de bijbehorende putgegevens (abusievelijk) NIET aangeleverd en geregistreerd zijn in DINO. Omdat putten en bijbehorende boorbeschrijvingen in principe dezelfde NITG-code hebben, is het verzoek om de regel omtrent de NITG-code te wijzigen in:


- Het gegeven is alleen aanwezig wanneer de put en/of de bijbehorende boorbeschrijving geregistreerd waren in de registratie DINO.


BRO algemeenafgehandeldCABniet geaccepteerd

Voor het attribuut NITG dient de integriteit bewaard te blijven binnen de BRO-database, zodat gemigreerde putten traceerbaar blijven.

 In 2023 zal de GMW standaard worden uitgebreid met een koppeling aan BRO verkenningen, daarmee kan een bronhouder van een GMW-object een gegevensinhoudelijke relatie aanbrengen tussen GMW en BHR. 

Achterliggende vraag voor dit verzoek is het genereren van een putcode, afgeleid van NITG-code. Zoals afgesproken met het werkveld zal de putcode buiten de BRO worden geplaatst en gaan de provincies voorzien in een putcodegenerator 


201

BM22 12 00327

Omgevingsdienst Midden-HollandWij zouden het voor de controle handig vinden als alle informatie uit een xml bestand die gecontroleerd moet worden omdat deze in de BRO komt, weergegeven kan worden in een Excel bestand.
Bronhouderportaalafgehandeldcabniet geaccepteerdHet verzoek is voor ons niet geheel duidelijk en om die reden hebben wij om een toelichting gevraagd. Hierop is echter niet gereageerd en om die reden sluiten wij dit verzoek. Mocht deze wens in de toekomst opportuun worden kan deze opnieuw worden ingediend.
200

BM22 12 00180

Gemeente Gouda

Als bronhouder van Geotechnisch booronderzoek wil ik, bij controle in het bronhouderportaal van een aangeleverde boormonsteranalyse, individuele parameters kunnen zien zodat ik weet dat deze gegevens inderdaad zijn mee zijn geleverd. (in dit geval Watergehalte en Volumieke massa). Daarnaast zou ik deze parameters ook getoond willen zien in het BROloket.


Bronhouderportaal

BROloket

afgehandeldcabafgewezenEr bestaan in de huidige services visualisaties die de controle door de bronhouder ondersteunen, zoals weergave van de bemonsteringsdiepte. Voor meer specifieke toetsing is het inlezen van xml noodzakelijk of is specifieke software nodig. Het BRO programma hanteert de scheiding tussen deze functionaliteiten bij het faciliteren van controles.
193

BM22 09 00205

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

Graag grondwaterstanden aanvullen met verwachtte/gemeten waterdruk op filterdiepte of markering indien de grondwaterstand niet gecorrigeerd is voor dichtheidsverschillen in de waterkolom.


GLDafgehandeldDomein Begeleidingsgroep Grondwaterafgewezen

Uit de impactanalyse komt naar voren dat er in het werkveld nog geen eenduidige werkwijze is om deze informatie te verzamelen en te registreren. Deze gegevens vanaf dit moment opnemen in de BRO, en daarmee verplicht maken, zal extra lastendruk geven voor bronhouders.


191

BM22 08 00380

Waterschap Rivierenland

Als bronhouder

Wil ik (in een export) kunnen zien op welke datum een project gesloten is


BronhouderportaalafgehandeldcabafgewezenDe waarde wordt als laag ingeschat tov de impact. Vraag is ook of deze functionaliteit onderdeel zou moeten zijn van een bronhouderportaal.
189

BM22 07 00173

Fugro

Als leverancier

Wil ik de gegevenscatalogus in een vorm van een Excel-bestand

Zodat ik de informatie handzamer heb voor implementatie


CPT en BHR-GTafgehandeldcabAfgewezen 

Vanuit de BRO is dit geen standaard deliverable. De reden hiervan is dat het maken van een dergelijk bestand veel inspanning vergt en de versionering geeft een hoge beheerlast. 


185

BM22 08 00129

Waterschap de Dommel

kan de BRO een rapportagetool maken waarmee een lijst van broloket URL-en gemaakt wordt van (biijvoorbeeld) alle ( BRO-id) putten van een waterschap (in dit geval 'De Dommel')


BRO UitgifteafgehandeldcabAfgewezen Het letterlijke verzoek "genereren van de dedicated rapportage"  wordt afgewezen: De BRO organisatie maakt software componenten waarmee vervolgens derden weer specifieke functionaliteit ( bijvoorbeeld de genoemde tool) kunnen ontwikkelen.


178

BM22 06 00376

CEMS B.V.

Als BRO data-gebruiker 

Wil ik graag dat de OpenDAP server opgenomen wordt als voorziening binnen de BRO

zodat ik gebiedsgericht delen van een model kan downloaden itt het downloaden van een volledig model via de huidige uitgifte en dus veel kleinere bestanden hoef te downloadne. Bijv. bij REGIS en GEOTOP met een totale omvang van 5Gigabyte.


uitgifte BRO modellenafgehandeldcabAfgewezen Vanuit de BRO is dit geen standaard deliverable. De reden hiervan is dat het maken van een dergelijk bestand veel inspanning vergt en bij elke versie opnieuw uitgevoerd moet worden. Het verzoek om dit als service aan te bieden is daarom dan ook in overleg met alle partners in de keten afgewezen. 
175

BM22 07 00022

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.Eind Q1 2023 kan er een aangepaste NEN-EN-ISO 14688-1 en -2 verwacht worden. Kan de BRO hierop aansluiten, en op welke termijn?
BHR-GTafgehandeldCABgeen wijzigingsverzoekAanpassing van de standaard voor BHR-GT adhv de nieuwe norm is opgenomen in het BRO beheerplan 2022-2025 en staat daarin geprioriteerd voor 2023.  
171

BM22 06 00117

Gemeente Rotterdam

Als gebruiker van de BRO

Wil ik bij GLD een limiet op de meetfrequentie

Omdat metingen per minuut overbodig zijn


GLDafgehandeldDomein Begeleidingsgroep GrondwaterafgewezenHoewel er een opslagcapaciteits-risico is voor de toekomst, is het nu te vroeg om limitatie af te dwingen. Mn uit pompproeven komen hoge meetfrequenties die waarde hebben voor gebruikers. Wel willen we bewustwording kweken en denken over oplossingen om onnodige meetregistraties te voorkomen. 


Story
 - RBAv2: inzichtelijk maken van hoge meetfrequenties GLDTO DO


170

BM22 06 00068

Provincie Overijssel

Als bronhouder

Wil ik grondwatermonitoringgegevens aan kunnen merken als niet-openbaar


GLDafgehandeldCABafgewezenEr is geen juridische grondslag om deze gegevens op niet-openbaar te zetten.
165

BM22 05 00078

Munisense

Als softwareontwikkelaar

Wil ik dat bij GMW-gebeurtenissen ongewijzigde attributen meegeleverd kunnen worden (bijvoorbeeld een ongewijzigde beschermconstructie)

Omdat dit het aanleverproces versimpelt


GMWafgehandeldCABafgewezen

Bij aanvullen van GMW gegevens (gebeurtenis) wordt van dataleverancier (DL) verwacht dat hij/zij lokaal beschikking heeft over de actuele GMW gegevens;  DL hoeft dan alleen daadwerkelijke wijzigingen daarop (door een gebeurtenis) middels aanvulbericht aan te leveren.


164

BM22 04 00352

Aveco de Bondt

Als dataleverancier

Wil ik een bericht terug kunnen sturen naar de controleur wanneer een levering is bevroren voor overleg


BronhouderportaalafgehandeldCABafwijzen, het idee van notitie nemen we meeHet zou logisch om een notitie toe te kunnen voegen. Een complete dialoogfunctie past niet in de scope van de BRO. 
153BM22 03 00148DawacoGraag zou ik een wijzigingsverzoek willen indienen voor het beschikbaar stellen van de waarde van het veld ‘objectIDAccountableParty’ in de GWM REST uitgifte webservice (https://publiek.broservices.nl/gm/gmw-v1.1/) voor alle rollen (Bronhouder, dataleverancier, anders).
Deze attribuutwaarde willen we graag gebruiken als één van de kenmerken voor identificatie van het meetpunt met gegevens in ons bronsysteem

Bronhouder, LV BROafgehandeldCABafwijzen, voorstel andere oplossing

object ID Bronhouder wordt niet publiek,

We kunnen op den duur evt funtionaliteit beschikbaar maken dat gedelegeerde dataleveranciers ook gemachtigd zijn om data van de betreffende bronhouder in te zien. Uiteraard met toestemming van de bronhouder.


152

BM22 03 00113

VerbelcoOproep 2 is om Polyethyleen dichtheid onbekend alleen IMBRO-A te maken en niet meer toe te staan bij nieuwe buizen: daar hoor je van te weten waar welke materialen zijn gebruikt.
GMWafgehandeldCABafwijzenBij totstandkoming van de standaard GMW hebben we samen met het werkveld bepaald dat dit onderscheid legitiem is. We zien geen reden om deze standaard nu te wijzigen.
148

BM22 03 00082

SynTouch

Als softwareontwikkelaar voor GLD

Wil ik dat het optionele GML-attribuut "owns" geaccepteerd wordt

Dit optionele attribuut wordt nu niet geaccepteerd door het BRO-profiel, wat leidt tot foutmeldingen bij het aanbieden van berichten.


GLDafgehandeldCABAfwijzenDit attribuut is niet in het profiel opgenomen en wijkt af van de standaard die wij binnen de BRO gebruiken. We willen de profielen zo eenduidig als mogelijk houden voor de gebruikers.
142

BM21 11 00059

Geonius Geotechniek B.V.

We zijn bezig met de implementatie van het BRO gegevensmodel in onze eigen systemen. Het zou ons hierbij helpen als de domeinmodellen waarvan de UML afbeeldingen in de catalogus staan (entiteiten, attributen, relaties, keuzewaardelijsten,...) beschikbaar zijn in een machine leesbaar formaat (bijvoorbeeld in Enterprise Architect of ander UML formaat).
GrondwatermonitoringAfgehandeldCABAfgewezen

Waarde is relatief laag tov impact. Vrijgeven van xmi-modellen geeft onevenredige beheerlast, zeker wanneer er sprake is van versionering. Incidenteel vrijgeven van xmi kan, met de disclaimer dat versie kan afwijken van de software of standaard die in productie staat en er geen rechten aan kunnen worden ontleend.

135BM22 01 00132Wiertsema & PartnersAls technisch bodemonderzoeksbureau wil ik dat thermische (genormaliseerde) geleidbaarheidstesten worden opgenomen in de BRO(-standaard) zodat deze beschikbaar worden voor gebruikers 

BHR (Geotechnisch onderzoek


afgehandeldCABafgewezenHet zou een uitbreiding van BHR-GT betekenen met 1 bepaling bij de boormonsteranalyse. De informatie wordt echter niet in opdracht van bronhouders gepubliceerd en zou in die zin niet onder een BRO verplichting aangeleverd worden. Opname in de BRO lijkt daarmee op dit moment niet zinvol al betekent het niet dat dergelijke informatie geen hergebruikswaarde heeft.  
134BM22 01 00132Wiertsema & PartnersAls technisch bodemonderzoeksbureau wil ik dat genormaliseerde slugtesten worden opgenomen in de BRO(-standaard) zodat deze beschikbaar zijn voor gebruikers tbv divers gebruik, van bemalingen tot stedelijk waterbeheer o.a. ivm klimaatadaptatie.
Domein GrondwatermonitoringafgehandeldCABafgewezenDe wens betreft geen grondwatermonitoring maar is eigenlijk een verkenning. Daarnaast is het een veldproef die aan een constructie hangt of een open boorgat. Tevens zijn dergelijke proeven nog niet goed gestandaardiseerd. Het aantal testen die bij opnamen in de BRO worden opgenomen is ook gering. De combinatie van deze factoren beteken dat we gezamelijk de conclusie hebben getrokken dat het op dit moment niet zinvol is om deze wens te honnereren. 
133

BM22 01 00178

VeldappsAls gebruiker van het bronhouderportaalWil ik meer statussen in een levering kunnen hebbenOmdat de status 'Gecontroleerd' en 'Doorgeleverd' een dubbele betekenis hebben

BronhouderportaalafgehandeldCABafwijzenWe gaan niet de status aanpassen, deze is conform de architectuur. Wel zien we de onderliggende en terechte wens om toelichting op deze processtap . 
130

BM22 01 00102

Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierWij zouden de uitvoerende partij inderdaad graag als attribuut willen laten opnemen in het GMW-model. 
GMWimpactanalyseCABAfgewezen

De BRO heeft als primair doel hergebruik van bodemdata. Uitgifte van bronhouder of dataleverancier heeft lage businesswaarde. 

In de beheeragenda staat koppeling van een put aan een boorbeschrijving. In bijbehorend brondocument is de uitvoerder van de boring (en dus ook put) opgenomen en dus beschikbaar. 

126

BM21 12 00752

Tauw B.V.

Als dataleverancier

wil ik brondocumenten kunnen valideren voor een bronhouder die mij gemachtigd heeft, ook als ik niet de hoofd dataleverancier (eerst gemachtigde) ben

/

Als bronhouder

wil ik altijd mijn eigen registratieobjecten kunnen valideren, ook al ben ik niet de dataleverancier


BronhouderportaalafgehandeldCABAfgewezen

Vanuit BRO-beheer gaan we een brede en generieke oplossing uitwerken voor de Rollen & Rechten. Bij deze uitwerking zullen we de melder consulteren.

123

BM21 12 00286

Gemeente Schiedam / Aveco de Bondt

Als bronhouder

Wil ik één machtiging aan kunnen maken voor mijn leverancier waarin ik per registratieobject aan kan geven of dit automatisch doorgeleverd mag worden of niet. (onderscheid maken binnen 1 project)


Bronhouderportaal

afgehandeld

CABAfgewezen als verzoek, zal als idee worden gemarkeerd.

Dit raakt de rollen& rechten structuur. 

Heeft hoge impact in huidige constructie. Rollen&rechten zullen in beheerfase worden aangepast en daarna zal dit idee mogelijk weer worden ingebracht. 

121

BM21 09 00030

Trefoil HydrologyAls bronhouder wil ik een ontzorgende partij aan kunnen wijzen die de taken van bronhouder op zich kan nemen
gekoppeld aan volgnummer 109 (beheeraspecten en rollen BRO)AfgehandeldCABAfgewezenVanuit BRO-beheer gaan we een brede en generieke oplossing uitwerken voor de Rollen & Rechten. Bij deze uitwerking zullen we de melder/indieners consulteren.
112BM21 11 00086

Waternet, domeinbegeleidingsgroep

Als bronhouder van de BRO wil ik graag dat procesmetingen uit worden gesloten van verplichte aanlevering aan de BRO, zodat er geen data worden aangeleverd waarvan wij de herbruikbaarheid twijfelachtig vinden en dataleveranciers (plus wijzelf) geen onnodig werk hoeven te verrichten.


scopewijziging, betreft meerdere registratieobjecten (Kader aanlevering zoals vastgelegd in het Besluit)afgehandeldCABafgewezenBinnen de huidige standaard staan de procesmetingen buiten scope en zijn zodoende uitgesloten van verplichte aanlevering.
111

BM21 10 00405

TNO

Hierbij dien ik namens TNO-GDN en de VOTB een wijzigingsverzoek in op de registratieobjecten Geologische Boormonsterbeschrijving (BHR-G BMB) en Geotechnische boormonsterbeschrijving (BHR-GT BMB) voor zowel het IMBRO als het IMBRO/A deel.

De gewenste wijzigingen zijn uitsluitend in een tweetal waardenlijsten om in de toekomst verwarring en mogelijke fouten te voorkomen. Zie het bijgevoegde document voor een uitgebreide beschrijving.


BROafgehandeldCABafgewezenHet issue is dat men meer informatie in de domeinwaarde wil vastleggen. Echter is dit inhoudelijk niet noodzakeleijk omdat dit in de definitie van de domeinwaarde wordt vastgelegd. Tevens is het niet wenselijk om verschillen aan te brengen aangezien het daardoor niet backwards compatibel is. Inhoudelijk is alles correct en er is dus geen aanleiding om dit aan te passen.


110BM21 10 00179Trefoil HydrologyHierbij het verzoek voor het toevoegen van het referentieniveau aan de gegevensdefinities in (volgende versies van) de catalogi om misverstanden te voorkomen.
BRO StandaardenafgerondCABafgewezenDeze zit al in de standaarden (verticale referentie-attributen). Dit is in de standaarden uniform uitgewerkt, conform het stelsel van Basisregistraties. (zie bijv. de motivatie in catalogus GMW)
109

BM21 10 00247

meetnetbeheerders (Trefoil)Als bronhouder van de BRO wil ik graag dat de object-ID bronhouder wordt vrijgegeven en uitgifte daarvan via REST-services mogelijk wordt, zodat ook anderen (zoals bijv. een dataleverancier) dit ID kunnen opvragen of ik dat zelf kan zonder mezelf via PKI certificaat te identificeren.
generiek voor registratieobjectenafgehandeldCABafgewezen/vervallen

Gegeven object ID bronhouder wordt alleen aan de bronhouder afgegeven; architectuurprincipe van de BRO. Deze is toegelicht aan melder en hiermee is noodzaak van deze wens is vervallen.  


105

BM21 08 00178

MuniSense

Er zijn afgekeurde observaties aangeleverd aan de BRO (GLD000000000141). In de visualisatie van het BROloket wordt deze reeks getoond als "volledig beoordeeld". Het is in de visualisatie niet duidelijk dat er afgekeurde observaties zijn. Dit zou de verkeerde indruk kunnen wekken.

De bronhouder heeft ook aangegeven dat zij afgekeurde gegevens liever niet aanleveren aan de BRO, als in het BROloket niet duidelijk is dat deze afgekeurd zijn.


GLDafgerondCABafgewezenis een bug, geen wijzigingsverzoek. mogelijk al opgelost
102

BM21 09 00176

softwareplein deelnemersAls gebruiker van het BROloket wil ik geen tabblad 'grondwaterstand' zien als er enkel een GLD-startregistratie aangeleverd is, omdat dit verwarrend is.
BROloketafgerondCABafgewezenDe waarde is relatief laag tov de impact Dit issue zal in de toekomst minder relevant worden, naar mate er meer standen worden aangeleverd.
101BM21 08 00004BRO programma (Gebruik&Baten)Verzoek tot het plaatsen van een gebruikersoproep op BROloket
BROloketafgerondCABafgewezenverhouding waarde-impact pakt laag uit
100

BM21 08 00255


BM21 09 00364

Trefoil


Rijkswaterstaat

Als bronhouder heb ik behoefte aan implementatie van een service waarmee ik leveringen van al mijn leveranciers op kan vragen zodat ik een totaaloverzicht leveringen ontvang die namens mij zijn gedaan. 
BRO systeemafgehandeldCABAfgewezen

Vanuit BRO-beheer gaan we een brede en generieke oplossing uitwerken voor de Rollen & Rechten. Bij deze uitwerking zullen we de melder consulteren.

99

BM21 08 00254


BM21 09 00364

Trefoil


Rijkswaterstaat

Als bronhouder wil ik dat de huidige controle op dataleverancier bij doorlevering komt te vervallen zodat ik vrij ben om eigen keuzes te maken voor dataleveringen en dataleveranciers.
BRO systeemafgerondCABafgewezen

Voorgestelde oplossingsrichting levert fundamentele wijzigingen op met grote impact: dataleverancier is een centrale rol in de BRO (role based access control). Alles draait om deze rol terwijl de rol bronhouder meer controlerend is. Dit werkt qua complexiteit door in brondocumentenregister, het transactieregister en dus in de gehele boekhouding van de BRO. Er moet nogal wat worden aangepast wil je de rol van dataleverancier anders modelleren.  Ook zullen alle catalogi moeten worden aangepast.

Wellicht zijn er andere oplossingen denkbaar in de nabije toekomst die de gestelde problemen oplossen.

98

BM21 08 00253


BM21 09 00364

Trefoil


Rijkswaterstaat

Als bronhouder wil ik dat de huidige controle op dataleverancier bij doorlevering komt te vervallen zodat ik vrij ben om eigen keuzes te maken voor dataleveringen en dataleveranciers.
BRO systeemafgerondCABafgewezen

Voorgestelde oplossingsrichting levert fundamentele wijzigingen op met grote impact: dataleverancier is een centrale rol in de BRO (role based access control). Alles draait om deze rol terwijl de rol bronhouder meer controlerend is. Dit werkt qua complexiteit door in brondocumentenregister, het transactieregister en dus in de gehele boekhouding van de BRO. Er moet nogal wat worden aangepast wil je de rol van dataleverancier anders modelleren.  Ook zullen alle catalogi moeten worden aangepast.

Wellicht zijn er andere oplossingen denkbaar in de nabije toekomst die de gestelde problemen oplossen.

89

BM21 07 00106

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

Wens is: handleiding mapping van GEF naar IMBRO/A


BHR-GTafgehandeldCABAfgewezenVoor booronderzoek is een mapping van GEF naar BRO-XML niet eenduidig te maken aangezien er meerdere gegevens op meerdere manieren interpretabel zijn. Dit was voor Geotechnische sonderingen CPT anders. Het lijkt daarom niet zinvol om een mapping te maken aangezien dit afhankelijk is van de dataset. 


87

BM21 06 00358

Gemeente GoudaAls bronhouder wil ik notificaties gebundeld in één e-mailbericht kunnen ontvangen per dag, zodat mijn inbox bij meerdere leveringen op één dag niet volloopt.
BHPafgehandeldCABafgewezen

De workflow in het BHP is gebaseerd op de gedane leveringen. Dit uitgangspunt willen we aanhouden.
Er zijn diverse mogelijkheden (online, zoals mailboxrules) om notificaties te stroomlijnen.


76

BM21 06 00296

Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel Son B.V.Als dataleverancier wil ik dat mijn opdrachtgever (bronhouder) en een eventuele externe controleur het attribuut 'Object-ID bronhouder' van het RO te zien krijgen in de lijstweergave en grafiekweergave, op de plek waar nu de referentie van de dataleverancier staat.
BHPafgerondCABafgewezen

ObjectID bronhouder zit al in het registratieobject-overzicht en hoort niet in transactieoverzicht zoals hier gevraagd.

levert mn bij aanvullingen problemen op

Het object ID bronhouder komt overigens niet terecht in de lijst maar in de samenvatting. Het is een "registratie object ding" en geen "transactie ding"


66BM21 04 00122Stichting Wageningen ResearchAls dataleverancier wil ik een bètaversie van de catalogus waarin de werkafspraken geïntegreerd zijn.
BHR-P en SFRafgehandeldCABafgewezen (bij volgende versie)Dit is opportuun bij grote werkafspraken en bij veel gebruikers. Minder bij relatief kleine afspraken en igv minder gebruikers, zoals bij deze catalogi. Zal bij een volgende versie van de catalogus worden verwerkt.
64

BM21 02 00072

TNO

 Geomodelling

Als gebruiker van BRO-data wil ik graag een simpele weergave van verschillende BHR registratieobjecten kunnen gebruiken.


BHRafgehandeldCABAfgewezen De BRO maakt en ondersteund visualisatieservices die het gebruik van de BRO ondersteunen en vergroten. Een aanvullende visualitieservice, waar in dit geval om wordt gevraagd, valt hier niet onder.
63

BM21 03 00190

WaternetAls dataleverancier wil ik onterecht gegenereerde putcodes kunnen corrigeren.
GMWafgehandeldCABafgewezenis geen wijzigingsverzoek. Gevraagde wijziging is via bestaande functionaliteit in te vullen. Toelichting vanuit LV BRO gegeven.
62

BM21 04 00091

FugroAls gebruiker hebben we bij een boring waarbij een steekbus is gebruikt met 38mm steekmonddiameter. Deze willen we leveren aan BRO, maar dat gaat niet omdat de waarde tussen 50 tot 510 moet liggen. Ons verzoek is de waarde bereik veranderen, zodat we de boring wel kunnen aanleveren
BHRafgehandeldCABafgewezenDit blijkt een interpretatiefout te zijn en is geen wijzigingsverzoek.


59

BM21 04 00015

PDOKAls leverancier van BRO-gegevens wil ik dat documentatie en metadata op een aparte webpagina geplaatst worden, zodat bij vernieuwing daarvan de downloads niet aangepast hoeven te worden.
PDOKafgehandeldCABafgewezenImpact is relatief hoog wanneer dit verzoek separaat wordt opgepakt. Dit verzoek zal worden meegenomen bij het aanpassen van het implementatie-proces voor alle as is modellen uit tranche 2.
57

BM21 04 00023

ParticulierAls gebruiker van het BROloket wil ik vanuit het overzichtsscherm de XML/GEF kunnen downloaden (op dezelfde plek als waar ik de grafiek kan downloaden).
BROloket

afgehandeld


CABAfgewezen.Impact van aanpassing is zeer hoog, uitgaande van huidige beschikbare services.
Mogelijk dat er in de toekomst meer mogelijkheden zijn, zodra voor alle objecten REST services beschikbaar zijn.

56

BM21 03 00191


Stichting WaternetAls Dataleverancier wil ik dat BRO-putcode kan worden gebaseerd op het RGD-nummer van de boring.
GMWafgehandeldCABAfgewezenDit is geen functionaliteit waarin de BRO voorziet. Naast dat er al 4 identifiers voor GMW zijn, is het ook mogelijk dit in eigen software op te lossen.
55

BM21 03 00094

DataScore Software B.V.Als dataleverancier wil ik dat mijn leveringen aan het bronhouderportaal verwerkt worden in volgorde van aanlevering, zodat de brondocumenten niet afgekeurd worden vanwege het eerder verwerken van een latere levering.
GLDafgehandeldCABAfgewezenAfhandeling van correcties is een a-synchroon mechanisme. Dit is te ondervangen met huidige technologie icm gebruik van transactie-ID. Wel zal medio mei 'waarschuwings-functionaliteit' beschikbaar komen.
53

BM21 03 00188

Provincie GroningenAls bronhouder wil ik een uitdraai in excel kunnen genereren op basis van het BRO-ID met daarin de put-informatie per BRO-ID. Het liefst inclusief grafiek. 
GMW

afgehandeld

CABAfgewezenBestaande functionaliteiten van de BRO zijn aan melders toegelicht en blijken te voldoen aan de wens. Verzoek om excel uitdraai vervalt hiermee.


47

BM21 03 00047

DataScoreBij deze zou ik een verzoek willen indienen om bestaande reeds aangeleverde grondwaterobservaties middels een ‘replaceRequest’ te kunnen corrigeren indien dit nodig is.
GLD-observatieafgehandeldCABafgewezenDe werkwijze van corrigeren zoals nu in productie staat is gebouwd conform ontwerp. Aanpassing zal een hoge impact tot gevolg hebben tov de waarde.
45BM21 03 00002Evides N.V.Als dataleverancier wil ik geo-ohmkabels kunnen registreren zonder GMW-koppeling zodat ik formatieweerstandonderzoek van geo-ohmkabels (die niet onderdeel zijn van een put) in de BRO kan registreren.

GMW

FRD

afgehandeldCABafgewezenWaarde is (nu nog) laag tov impact. Eerste impactinschatting: vergelijkbaar met realiseren volledig registratieobject. Wel een kandidaatonderwerp voor een BRO innovatielijst.
41BM21 02 00099

Trefoil

Als platform meetnetbeheerder wil ik dat bij GAR de codelijst 'StatusKwaliteitscontrole' uitgebreid wordt met 'nogNietBeoordeeld', zodat de codelijst uniform is met GLD.


GARafgehandeldCABafgewezenDe waarde 'nogNietBeoordeeld' is specifiek voor grondwaterstandonderzoek. Voor GAR bestaat voorlopige beoordelingsstructuur en dus niet van toepassing.
36B18 08 00099VerbelcoAls dataleverancier wil ik dat in de waardelijst van de beschermconstructie duidelijk wordt of de koker geschikt is voor telemetrie, zodat ik weet of er telemetrie mogelijk is in de put.
GMWafgehandeldCABafwijzinglage waarde tov systeemimpact
32

BM21 01 00092DatascoreAls softwareontwikkelaar wil ik dat er ook een demo BROloket is, zodat ik kan zien wat het resultaat is van mijn levering aan de demo-omgeving.
BRO systeem

afgerond


CABafgewezenEr is inmiddels al meer functionaliteit waarmee aangeleverde gegevens visueel aan de uitleverkant kunnen worden gecheckt. Voor nu verwachten we dat hiermee aan de wens wordt voldaan.
30bBM21 01 00008Trefoil, namens meetnetbeheerdersAls meetnetbeheerder wil ik het kader aanlevering 1x registreren en niet bij zowel GMW als GMN, zodat dit niet potentieel conflicterend kan worden

GMW

GMN

afgehandeldCABafwijzingHuidige functionaliteit is zoals de data-architectuur van de BRO is opgezet. Kader aanlevering kan per registratieobject verschillen.
30aBM21 01 00008Trefoil, namens meetnetbeheerdersAls meetnetbeheerder wil ik dat naamgevingen in de codelijsten van GMW en GMN uniform zijn.

GMW

GMN

afgehandeldCABafwijzingUniformiteit van codelijsten is een ontwerpprincipe van de BRO. In individuele gevallen wijken deze idd af. Dit is backwards niet op te lossen zonder zeer hoge impact.
29BM20 12 00183Gemeente SchiedamAls gebruiker wil ik een extra vak ingevoegd hebben in het bronhouderportaal, zodat ik visueel gezien alle gegevens van contactpersonen bij elkaar heb.
BronhouderportaalafgehandeldCABafwijzingDe BRO slaat alleen contactgegevens op die voor de BRO noodzakelijk zijn. De BRO is geen contactdatabase en mag dit ook niet vanuit privacywetgeving
27BM201200128DatascoreAls gebruiker wil ik bij de registratie van een nieuw object naast het BRO-id ook de BRO_putcode in het retourbericht ontvangen, zodat deze ook meteen in het bronsysteem kan worden vastgelegd.
GMWafgehandeldCABafgewezenHet BRO-ID is binnen de BRO de unieke aanduiding van het registratieobject is, en niet de putcode. De architectuur van de BRO voorziet dat alleen het BRO-ID teruggegeven wordt.Wanneer men de putcode op wil halen, dan dat ook via de inmiddels beschikbare REST service.


23BM20 11 00180Trefoil HydrologyAls meetnetbeheerder wil ik dat bij GAR de waarde ‘nogNietBeoordeeld’ aan het attribuut 'StatusKwaliteitscontrole' wordt toegevoegd, zodat ik me comfortabel voel om gegevens aan de BRO aan te leveren die ik nog niet zelf op kwaliteit heb beoordeeld.
GARafgehandeldCABafwijzingIn de data-architectuur wordt dit object gezien als een constructie, met een minimale kwaliteit obv certificeringseisen. Dit voor GMW verder standaardiseren zal een relatief grote impact (in effort) hebben op de BRO in vergelijking met de waarde
22BM20 11 00181Trefoil HydrologyAls meetnetbeheerder wil ik dat het attribuut 'StatusKwaliteitscontrole' aan het registratieobject GMW wordt toegevoegd, zodat ik kan aangeven in hoeverre ik (on-)zeker ben over de kwalliteit van mijn eigen aangeleverde putgegevens.
GMWafgehandeldCABafwijzingDit zou gaan om een aanvullende functionaliteit. Deze wens past niet in de huidige architectuur waarin het BHP agnostisch berichten moet kunnen verwerken. 
21BM20 11 00174Sigmax Mobile SolutionsAls softwareleverancier van de BRO wil ik handmatig een StartRegistration doen waarbij het BRO-ID wordt weergegeven, zodat ik een XML bestand kan genereren met daarin één of meerderen grondwaterstandreeksen.
GLDafgehandeldCABafwijzingDit zou gaan om een aanvullende functionaliteit. Deze wens past niet in de huidige architectuur waarin het BHP agnostisch berichten moet kunnen verwerken. 
19BM20 11 00161Wageningen Environmental ResearchAls bronhouder wil ik dat mijn niet-Europese leverancier ook als uitvoerder kan worden geregistreerd via KvK nummer, zodat ook niet-Europese leveranciers aan de BRO kunnen aanleveren.
Bronhouderportaal

afgehandeld


CABafgewezenDe oplossing ligt buiten het BRO-systeem. Bedrijven kunnen zich mogelijk binnen Europa registreren en op die manier aanleveren.
9BM20 09 00029TrefoilAls gebruiker van de BRO wil ik een andere datum/tijd definitie in de standaarden, zodat een aantal problemen die zich nu voordoen opgelost worden.

BRO systeem

GLD

afgehandeldCABafwijzingDe BRO volgt de ISO standaard ISO 8601. Voor datum wordt de Gregoriaanse kalender aangehouden. Voor tijdstip wordt de UTC standaard aangehouden. Igv GLD: zie onder 4.1.7 voor de toelichting.
5BM20 09 00159-5Stichting
Waternet
Als meetnetbeheerder wil ik GMW's zonder bovenkant buis kunnen registreren, zodat ik GMW's waarin alleen GAR gemeten wordt kan registreren in de BRO.

GMW

GAR

afgehandeldCABafwijzingDit issue is bij totstandkoming van de gegevensstandaard (2015/2016) met de stakeholders besproken. Destijds is besloten dat bovenkant buis moet worden geregistreerd. Zie FAQ link
4BM20 09 00159-4Stichting
Waternet
Als meetnetbeheerder wil ik peilbuizen die niet loodrecht op het maaiveld staan (afwijking in boorrichting, krom gegaan door menselijke invloed zoals ophogingen, schutbuis die in verbinding staat met een infiltratieput etc) met die kenmerken registreren in de BRO, zodat ik deze informatie kwijt kan.
GMWafgehandeldCABafwijzingwaarde is relatief laag tov de impact op de BRO
3

BM20 09 00159-3


Stichting
Waternet
Als meetnetbeheerder wil ik de bovenkant buis van peilbuizen die geleidelijk zijn weggezakt en/of vervormd zijn niet alleen via een correctie (aanpassing op 1 moment) wijzigen, maar de geleidelijkheid over meer momenten kunnen weergeven.
GMWafgehandeldCABafwijzingwaarde is relatief laag tov de impact op de BRO
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.