Skip to main content
Skip table of contents

Aanlevertokens

Als Projectbeheerder of Dataleverancier kun je de volgende zaken regelen:

  • Een nieuwe Aanlevertoken aanmaken
  • De lijst met actieve tokens bekijken
  • Een actief token verwijderen

Een nieuwe Aanlevertoken aanmaken

Open het Bronhouderportaal en ga naar het Project waarvoor je het token wilt aanmaken.

Kies voor de menu-optie: Aanlevertokens.

Selecteer de menu-optie: Nieuw aanlevertoken aanmaken.

De nieuwe token wordt gegenereerd en het resultaat wordt getoond.


Let op: Het token wordt maar één keer getoond, dus kopieer deze gelijk naar de plek waar de token ingevoerd moet worden.

Kopieer zowel het token als de bijbehorende username.


De lijst met actieve aanlevertokens bekijken

Open het Bronhouderportaal en ga naar het Project waarvan je de tokens wilt bekijken.

Kies voor de menu-optie: Aanlevertokens.

Je ziet nu een overzicht met actieve tokens:

In dit voorbeeld zie je dat één token actief is. Je ziet alleen de Token username. Het wachtwoord is niet meer te achterhalen. Als je het wachtwoord kwijt bent, is het advies om het token te verwijderen en een nieuwe aan te maken.


Een aanlevertoken verwijderen

Kies in het Project voor de menu-optie: Aanlevertokens.

Kies voor: Verwijder.

De token bestaat nu niet meer. Leveringen op basis van dit token zijn niet meer mogelijk.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.