Skip to main content
Skip table of contents

Uitgifte voorbeeldberichten SFR

Deze versie is onderdeel van de documentatie voor versie 2.0 SFR die momenteel in Acceptatie staat. Hierop kunnen nog wijzigingen op plaatsvinden, oa naar aanleiding van de ketenacceptatietest. Voorzien is dat versie 2.0 per 1 juli 2021 in productie zal gaan.


File Modified

XML File DC_Request_Cirkel.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_ResponseLevering.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Request.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Response_BRO_DO.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Response_Rejection.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_ResponseSFR_O_DP.xml

Sept 05, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.