Skip to main content
Skip table of contents

Storymaps booronderzoek

Voor de deelverzamelingen onder het booronderzoek zijn de volgende storymaps gemaakt:

Het proces van booronderzoek

Booronderzoek in de basisregistratie ondergrond, vakgebieden en classificatiemethoden - juli 2021

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.