Skip to main content
Skip table of contents

Rollen en Rechten

Overzicht van verschillende gebruikersrollen en hun rechten.

Voor bronhouderorganisaties (bestuursorganen)

Gebruikersbeheerder

Gebruikersaccounts beheren

 • Gebruikersaccount aanmaken
 • Gebruikersaccount verwijderen

Gebruikerautorisaties beheren

 • Een gebruiker autoriseren:
  • als Coördinator
  • als Projectbeheerder
 • Een autorisatie verwijderen

Coördinator

 • Rapportages downloaden
 • Projecten bekijken
 • Leveringen bekijken

Projectbeheerder

Projecten beheren

Projectautorisaties beheren

 • Een gebruiker autoriseren:
  • als Interne Leverancier
  • als Interne Controleur
  • als Projectbeheerder
 • Een autorisatie verwijderen

Machtigingen beheren

 • Een nieuwe machtiging aanmaken:
  • als Aanlevermachtiging
  • als Controlemachtiging
 • Een machtiging wijzigen
 • Een machtiging verwijderen

Leveringen vaststellen

 • Een levering opzoeken
 • Een levering bekijken
 • Een levering vaststellen
 • Een levering afkeuren

Interne Leverancier

Bestanden aanleveren

 • Bestanden aanleveren
 • Een levering opzoeken
 • Een levering bekijken

Interne Controleur

Leveringen controleren

 • Een levering opzoeken
 • Een levering bekijken
 • Een levering goedkeuren
 • Een levering afkeuren

Gebruiker met een rol in een project

Leveringen Bekijken

 • Een levering in een project opzoeken
 • De leveringsdetails van de levering bekijken
 • De leveringshistorie bekijken
 • De levering op de landkaart bekijken
 • Details bekijken van brondocumenten in de levering
 • Grafieken van brondocumentgegevens bekijken

Voor leveranciers

Bestanden aanleveren

 • Leveringen voor aanlevermachtiging aanleveren
 • Leveringen voor een controlemachtiging controleren
 • Machtigingen delegeren

Leveringen bekijken

 • Een levering in een machtiging opzoeken
 • De leveringsdetails van de levering bekijken
 • De leveringshistorie bekijken
 • De levering op de landkaart bekijken
 • Details bekijken van brondocumenten in de levering
 • Grafieken van brondocumentgegevens bekijken

Leveringen controleren

 • Een levering opzoeken
 • Een levering bekijken
 • Een levering goedkeuren
 • Een levering afkeuren

Machtigingen delegeren

 • Een machtiging delegeren
 • Een gedelegeerde machtiging wijzigen
 • Een gedelegeerde machtiging verwijderen
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.