Skip to main content
Skip table of contents

Projecten op automatisch goedkeuren en accorderen zetten

Deze pagina is voor gebruikers met de rol van Projectbeheerder.


Wat is automatisch goedkeuren en automatisch accorderen?

Wanneer een levering aan het Bronhouderportaal wordt gedaan, dan moet deze levering nog goedgekeurd en geaccordeerd worden.

Als projectbeheerder kun je ervoor kiezen om deze stappen over te slaan, zodat leveringen direct in de BRO opgenomen worden.

Dit kan wenselijk zijn bij hoog-frequente leveringen zoals dagelijkse grondwaterstanden, of wanneer je als projectbeheerder geen inhoudelijke controle kunt of wilt uitvoeren.


Automatisch goedkeuren en/of accorderen bij leveringen van een dataleverancier

Ga naar het betreffende project en klik dit open.

Kies voor het tabblad "Machtigingen".

Maak een nieuwe machtiging aan of klik bij een bestaande machtiging op "aanpassen".

Zet het automatisch goedkeuren en accorderen aan.

Klik op Opslaan.

Nieuwe leveringen zullen automatisch goedgekeurd en/of geaccordeerd worden.


Automatisch goedkeuren en/of accorderen bij leveringen van de eigen organisatie

Ga naar het betreffende project en klik dit open.

Ga naar het tabblad "Projectgegevens".

Kies voor de knop "aanpassen".

Zet het automatisch goedkeuren en accorderen aan en klik op Opslaan.

Wanneer het automatisch goedkeuren en accorderen voor eigen leveringen aanstaat, dan zie je dit aan het groene vinkje in het tabblad Projectgegevens:
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.