Skip to main content
Skip table of contents

Levering vaststellen

Als projectbeheerder in een project kun je formeel akkoord geven voor aanleveringen in een project als die inhoudelijk zijn goedgekeurd.

Je ziet aan het project of je de rol van projectbeheerder hebt:

Open het betreffende project.

Ga naar het tabblad Leveringen.

Je ziet het Leveringsoverzicht met daarin de leveringen in het project, voor zover aanwezig.

Open een levering door op het Levering-ID te klikken.

Voor alle beschikbare mogelijkheden zie: Levering bekijken

Klik op Accorderen of Afwijzen: 

Zie je dit paneel niet? Dan is de levering wellicht al vastgesteld, of heb je nog niet de rol van projectbeheerder.

Wanneer je de levering accordeert, dan zou het nog enige tijd kunnen duren voordat de status is aangepast. Je kunt de pagina verversen om de huidige status te bekijken, of je kunt op een later moment de levering nogmaals bekijken.


Als je de levering afwijst, of als er na accordering toch nog een fout optreedt, dan kleurt de status rood:

Deze levering kan dan niet meer opgenomen worden in de BRO.

Meerdere leveringen tegelijk accorderen of afwijzen

Als projectbeheerder kun je ook meerdere leveringen tegelijk goedkeuren of afkeuren.

Ga naar het leveringoverzicht

Filter op Volgende actie:


Selecteer Vaststellen

Alle leveringen die nog vastgesteld moeten worden in dit project worden nu getoond.

Vink de leveringen aan die je wilt vaststellen. Je kunt ook in één keer alle leveringen aanvinken door in de grijze balk het vinkje te zetten.

Scroll naar benden en kies voor accorderen of afwijzen:Alle aangevinkte leveringen op deze pagina worden nu geaccordeerd of afgewezen. Indien er meerdere pagina's met leveringen zijn die je wilt vaststellen, dan herhaal je deze stappen.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.