Skip to main content
Skip table of contents

Inname voorbeeldberichten SFR

Deze versie is onderdeel van de documentatie voor versie 2.0 SFR die momenteel in Acceptatie staat. Hierop kunnen nog wijzigingen op plaatsvinden, oa naar aanleiding van de ketenacceptatietest. Voorzien is dat versie 2.0 per 1 juli 2021 in productie zal gaan.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.