Skip to main content
Skip table of contents

Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Documentatie Grondwaterstandonderzoek GLD

in productie vanaf  1 januari 2021

versie 1.0

Scopedocument

Scopedocument GLD 1.2

Gegevenscatalogus

Catalogus GLD 1.0

Verslag van publieke consultatie

n.v.t.

Werkafspraken (cumulatieve evt.)

Werkafspraak samenhang Grondwatermonitoringdomein

Werkafspraak: ‘Organisatienaam Grondwaterstandonderzoek (GLD)’

Uitbreiding GLD en GAR waardelijsten ‘procedures’

storymap

Storymaps grondwatermonitoring

Berichtencatalogus innameservices

Berichtencatalogus innameservices GLD

Voorbeeldberichten innameservices

Voorbeeldberichten innameservices GLD

Berichtencatalogus uitgifteservices

Berichtencatalogus uitgifteservices GLD

Voorbeeldberichten uitgifteservices

Voorbeeldberichten uitgifteservices GLD

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

https://schema.broservices.nl/

URL's publieke REST services

publieke REST service

CSV uitgifte GLD (prototype)

Grondwaterstandonderzoek (GLD) (broservices.nl)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.